Hypotéky, úvěry a finanční poradenství - Litoměřice a okolí

Správné nakládání s penězi nám může značně usnadnit život. V dnešní době se setkáváme na trhu s nejrůznějšími finančními produkty. Ne všechny jsou však natolik výhodné, jak se nám může na první pohled zdát.

Finanční služby Litoměřice a okolí

Dnešní doba je plná nejistot a překvapení. Toto bychom jsme si měli uvědomit a finančně se zajistit na případný příchod špatných dní. Vždyť nás může potkat ztráta zaměstnání, přírodní pohroma nebo nečekaný výdaj. Také je třeba počítat s tím, že nebudeme po celý život ekonomicky aktivní a odchod do důchodu přinese pokles životní úrovně. Naštěstí banky, spořitelny a pojišťovny nabízí dostatek finančních produktů, jak předejít případnému nedostatku hotovosti a mít celoživotní jistotu, že o sebe a svou rodinu se budu moci také v budoucnu postarat a ekonomicky ji zajistit.

Hypotéky, úvěry a finanční poradenství - Litoměřice a okolí

Zkušeným finančním poradcem připraveným vždy ušetřit Vám co nejvíce peněz a navrhnout Vám optimální řešení jak spořit, kam investovat, nebo kde se pojistit, je paní Libuše Pizúrová, která působí v Litoměřicích a okolí. Finanční poradkyně paní Libuše Pizúrová se specializuje na:

  • úvěry

  • hypotéky s nejvýhodnějšími podmínkami

Paní Libuše Pizúrová Vám vždy navrhne opravdu nejoptimálnější řešení přímo pro Vás. Výhodou je jeho mnohaletá praxe, výborná orientace a znalost ve světě financí a neustálé vzdělávání v tomto oboru. Díky tomu budete vždy upozorněni na připravované nebo již událé změny, které souvisí s Vaši finanční situací. Pokud máte zájem o zcela nezávaznou a bezplatnou schůzku a konzultaci, pak si s paní Libuší Pizúrovou domluvte setkání na telefonním čísle: +420 777 644 425 nebo jí napište email na emailovou adresu: libuse.pizurova@gpf.cz. Buďte si jisti, že i pro Vás existuje ideální řešení, které Vám pomůže přesně tak, jak potřebujete.

Více informací o Hypotéky, úvěry a finanční poradenství - Litoměřice a okolí se dozvíte na www.hypotekypizurova.cz

Finanční poradenství Litoměřice a okolí

Chcete ušetřit peníze na pojištění, za volání na mobilních tarifech, za vedení účtu, účtech za elektřinu a plyn? V tomto případě se obraťte na profesionála ve svém oboru, paní Libuši Pizúrovou, která poskytuje nezávislé rady pro nakládání s vašimi rodinnými rozpočty a osobními financemi. Poradí Vám, jak rozložit a zhodnotit své volné finanční prostředky a jak je dále zhodnocovat. Pomůže vám zorientovat se v široké škále finančních produktů, udělá rozbor finanční situace a navrhne řešení, které odpovídá vašim potřebám.Na základě analýzy vám připraví finanční plán tak, aby vaše peníze pracovaly pro vás. Kvalitně zpracovaný finanční plán pomůže vybrat finanční produkty, které podpoří dosažení vašich cílů. Finanční poradenství paní Pizúrové Vám zajistí správné informace pro Vaše rozhodnutí a pomůže Vám k dalšímu růstu.

Úvěry Litoměřice a okolí

Úvěry se nevyplatí sjednávat pod tlakem, bez uvážení nebo v rychlosti. Sjednávejte úvěr raději vždy s finančním poradcem. Úvěr je většinou velmi finančně zatěžující, a to i když se to v první chvíli nezdá, většinou se později ukáže jako nevýhodný. To proto, že úvěry doprovází řada dalších poplatků, o kterých se při sjednávání většinou nemluví a jsou napsány tak malým písmem, že je člověk snadno přehlédne. Pokud již máte nevýhodné úvěry, které vás zatěžují, pak neváhejte a obraťte se na finančního poradce. Ten zná způsoby, jak úvěry řešit. Může to být například přeúvěrováním, nebo konsolidací úvěrů. V každém případě finanční poradce umí úvěry sjednávat i řešit.

Hypotéky Litoměřice a okolí

Hypotéky vám umožní koupit, postavit či rekonstruovat, zmodernizovat rodinný dům, byt, chatu, chalupu, ale také získat nemovitost za účelem pronájmu. Jedná se o střednědobý až dlouhodobý úvěr použitý výhradně na investici do nemovitosti, který je zajištěn po celou dobu zástavním právem k nemovitosti na území České republiky. Je to závazek na dlouhá léta a je třeba si uvědomit, že každá hypoteční nabídka je něčím specifická a nehodí se pro každého. Zkušený** finanční poradce v oblasti hypoték** vám ušetří spoustu času a pomůže získat výhodnou hypotéku s nízkými splátkami. Finanční poradce spolupracuje s bankami a stavebními spořitelnami a dokáže pružně reagovat na stále měnící se podmínky, služby a úrokové sazby. Poradí Vám, která hypotéka je pro vás nejlepší, jak ušetřit, jaké zvolit měsíční splátky.

V současné době existují 4 kritéria podle kterých se** hypotéky** dělí:

  • podle účelu - tuto hypotéku lze použít na koupi, modernizaci, rekonstrukci či opravu nemovitosti. Do této skupiny patří i hypotéky k vypořádání společného jmění manželů, hypotéky s cílem refinancování úvěru, neúčelová hypotéka na studium, cestování aj.
  • podle výše - zde se můžete rozhodnout, zda hypotéka pokryje celou hodnotu nemovitosti, nebo jen určitou část.
  • podle způsobu splácení - nejrozšířenější je anuitní splácení, kdy splátky po celou dobu zůstávají stejně vysoké.  Jestliže se výše splátek postupně snižuje jedná se o degresivní splácení, ba naopak zvyšuje jedná se o progresivní splácení.
  • podle dokládání příjmu, tzn. buď klient musí při žádosti o úvěr doložit výši svých příjmů, nebo nikoli.

Stavební spoření Litoměřice a okolí

Tento produkt přináší vysoké zhodnocení vložených finančních prostředků. Právě proto je na českém trhu stále populární. Stavební spoření prošlo v poslední době řadou změn, ale pořád je výhodnější než spořící účty nebo termínované vklady. Smlouva se stanovuje na cílovou částku. Po jejím podepsání a uhrazení poplatku přecházíme do její první fáze - spoření. Jeho doba není nikterak omezena, ale pokud nepožádáme o úvěr, je nevýhodné ukládat peníze méně než 6 let. Přicházíme v tomto případě o státní podporu. Po šesti letech můžeme peníze vybrat a použít na libovolný účet nebo si zřídit novou smlouvu. Pokud se rozhodneme nechat finanční prostředky uložené, smlouva nám poběží za stejných podmínek dál, až do výše dohodnuté cílové částky. Peníze můžeme ukládat v pravidelných měsíčních splátkách např. měsíčně, kvartálně nebo ročně či v jedné nebo několika jednorázových splátkách. Částky jsou úročeny úrokovou sazbou a jednou ročně je připisována státní podpora. Stavební spoření nám také umožňuje požádat o úvěr. Jeho získání je podmíněno dvouletou dobou spoření. Dále je k jeho získání zapotřebí naspoření určitého procenta cílové částky a bonita klienta. Toto však každá spořitelna posuzuje individuálně. Další možností jak získat finanční prostředky ze stavebního spoření je překlenovací úvěr. Ten nám může být přidělen hned po podepsání smlouvy. Jeho účel je překlenout období než získáme klasický úvěr.

Hypotéky, úvěry a finanční poradenství - Litoměřice a okolíŽivotní pojištění Litoměřice a okolí

Životní pojištění má za cíl zajistit naši rodinu v případě našeho úmrtí. Bývá však často využíváno pouze na ukládání volných finančních prostředků. Pojišťovna při uzavírání smlouvy bedlivě zkoumá zdravotní stav žadatele. Často odmítá lidi s prodělaným infarktem nebo se závažnějšími chronickými chorobami. Výši pojistného si každá pojišťovna určuje sama dle vlastního uvážení. Rozhoduje u ní věk pojištěnce, jeho zdravotní rizika a pojistná částka. Peníze můžeme ukládat v pravidelných nebo nepravidelných splátkách či uložit jednorázově již při podpisu smlouvy. Výhodou je, že si je můžeme odečíst z daňového základu. Setkat se můžeme s několika druhy životních pojištění.

Kapitálové životní pojištění Litoměřice a okolí

Tento druh spojuje pojištění pro případ smrti se spořením. Ukládaná částka se proto dělí na dvě skupiny. První je určena na pokrytí rizika smrti, druhá pak je připisována ve prospěch klienta jako kapitálová hodnota. Tu se snaží pojišťovna zhodnotit výhodným investováním. V případě smrti klienta je vyplácena jak kapitálová hodnota pojištění tak pojistná částka pro případ smrti. Pokud se dožijeme ukončení pojištění, dostaneme kapitálovou hodnotu. Čím vyšší je pojistná částka, tím je také dražší spoření. Proto je dobré před uzavřením smlouvy si ujasnit, za jakým účelem si jej sjednáváme. Pokud máme uzavřené spoření na déle než pět roků a po jejím ukončení nám bude více než 60 let, můžeme si ze základu daně odečíst až 12 000 Kč. Když však smlouvu předčasně vypovíme, musíme rozdíl v dani doplatit. Zhodnocení kapitálového životního pojištění nám určuje tzv. technická úroková míra.

Důchodové životní pojištění Litoměřice a okolí

Jedná se o životní pojištění, které má za účel kumulaci finanční částky pro výplatu renty v důchodovém věku. Po smrti pojištěného můžou být finanční prostředky vyplaceny příbuzným.

Hypotéky, úvěry a finanční poradenství - Litoměřice a okolíTermínovaný vklad Litoměřice a okolí

Pokud chceme zhodnotit peníze na kratší dobu, je termínovaný vklad vhodným řešením. Tento** finanční produkt** spočívá v deponování volných finančních prostředků v bance přes námi vybraný termín. Na výběr máme několik období. Zpravidla se jedná o měsíc až tři roky. Peníze se nám po tuto dobu úročí fixní úrokovou sazbou. Nevýhoda tohoto produktu spočívá v nedostupnosti finančních prostředků po dobu jejich deponování a nemožnosti dalších vkladů. V případě předčasného výběru přicházíme o připsané úroky. Prostředky uložené na termínovaných účtech jsou pojištěny proti úpadku banky do výše protihodnoty 100 000 EUR. Tento vklad může být veden jak v českých korunách, tak v zahraničních měnách. Většina bank nabízí termínované účty také v eurech a amerických dolarech.

Spořící účet Litoměřice a okolí

Tento druh účtu je vhodný pro lidi, kteří nemají jistotu, že uložené finanční prostředky nebudou v nejbližší době potřebovat. Lze je totiž kdykoliv bez sankcí vybrat. Taktéž můžeme na něj vkládat peníze bez omezení. Tento produkt má však proti termínovanému vkladu nižší úrokovou sazbu. Nabízen je podobně jako termínovaný vklad také v hlavních světových měnách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14292 (magazinpodnikani.cz#3269)


Přidat komentář