Finanční poradenství a pojišťovací činnost Třebíč a okolí

Plánujete podniknout určité kroky ke znásobení svých financí, nebo přemýšlíte kde si půjčit peníze na výstavbu či rekonstrukci domu? Pokud stále nevíte, co přesně obnáší finanční poradenství, pak si zde můžete přečíst několik důležitých informací.

Finanční poradenství v Třebíči a okolí

Finanční poradci nabízejí svým klientům komplexní finanční poradenství ve všech oblastech zákaznických cílů. Je potřeba si uvědomit, popřemýšlet a sdělit poradci, co máte do budoucna v plánu. Zda chcete cestovat, zda si chcete naspořit peníze na časy, kdy by se Vám mohly hodit, přestože v současné době nemáte nic konkrétního plánu, nebo zda např. chcete mít finanční rezervu na důchodový věk nebo na studia pro své děti nebo vnuky. Každý má jiné cíle a přání. Někdo chce mít zkrátka rezervu, jiný si chce pořídit za několik let dům, auto nebo jiné materiální věci. Mezi ty naprosto nejčastější cíle klientů patří především vše, co se týká bydlení, vytváření finančního rezerv, nebo příprava na odchod do důchodu, ať už předčasný nebo běžný. Finanční poradenství je naprosto nezávazná služba, která je bezplatná. Jde jen o to sdělit poradci, co si představujete, co si přejete a pak už nechejte na něm, jaká doporučení Vám nabídne.

Finanční poradenství a pojišťovací činnost - Třebíč a okolí

Ti, kterým není jejich finanční situace ukradená, kteří rádi vědí, co podepisují, kteří uzavírají úvěrové smlouvy s rozvahou, ti, kteří nekývnou na první nabídku pojišťovny, jež je osloví a kteří si nesjednají hypotéku nebo stavební spoření dle povrchních informací známých např. z televizních reklam, by měli využít služeb finančního a pojišťovacího poradce.

Jaké služby finanční poradce Třebíč nabízí?

Očekávejte kvalitu a profesionalitu. Pokud se obrátíte na zkušeného finančního poradce Třebíč, který se dané oblasti věnuje již několik let, neustále si doplňuje informace o finančním trhu, pak bude vždy schopný vypracovat Vám analýzu přesně dle Vaší aktuální finanční situace a navrhne Vám optimální řešení Vašich záležitostí. Nezávislý finanční poradce bude vždy odpovídat Vaším potřebám. Spolupracuje s různými finančními společnostmi, a vždy je připraven navrhnout Vám efektivní a nezávislé řešení Vaší finanční situace. Finanční poradce přistupuje ke každému klientovi individuálně, vypracuje analýzu jeho rodinných financí a na základě zjištěných údajů a výsledků vytvoří a připraví optimální řešení šité přesně klientovi na míru jeho skutečným potřebám. Profesionální finanční poradce Vám bude garantovat doživotní servis. Vždy mu záleží na dlouhodobé spolupráci. Pomoci Vám může vybrat vhodný typ pojištění, pomoci s uzavíráním smluv, se sjednáním hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, dokáže Vás naučit pracovat s financemi tak, abyste z nich byli schopni vytvořit finanční rezervy atd.

Podle čeho vybrat životní pojištění v Třebíči?

Životní pojištění má rozhodně význam. Jde o velmi oblíbený produkt mezi lidmi, kteří si jej uzavírají z mnoha různých důvodů. Někdy je uzavření životního pojištění přímo podmínkou např. pro možnost sjednat si hypotéku, jindy si jej uzavírají lidé, jejichž práce je nebezpečná a riziková, jiní se chtějí zabezpečit na důchod, apod. Všichni však mají uzavřené životní pojištění proto, aby byla jejich rodina zabezpečena v případě, že by se pojištěným něco stalo. Před uzavřením životního pojištění je velmi důležité důkladně zvážit jeho hlavní účel, pro který chcete pojištění uzavřít. Zda kvůli zabezpečení rodiny v případě nenadálé události, která by mohla rodinu po finanční stránce ohrozit, zda je to nutné pro zajištění úvěru nebo hypotéky. Ať už jste se pro uzavření životního pojištění rozhodli z jakéhokoliv důvodu, můžete si ke každé situaci vybrat několik vhodných variant a zvolit si pojištění, při kterém se můžou Vaše investice výrazně zhodnocovat. Jestliže potřebujete životním pojištěním pouze zajistit úvěr, můžete jej uzavřít pouze na dobu, po kterou bude životní pojištění nutné.

Druhy životního pojištění - rizikové, investiční, důchodové - Třebíč a okolí

Pojišťovny v současné době nabízejí několik druhů životního pojištění, abyste měli na výběr přesně takové, které bude odpovídat Vašim představám a požadavkům. Uzavřít tak můžete životní pojištění rizikové, kapitálové, investiční nebo důchodové. Každé má své výhody. Je ale vždy dobré celou situaci zkonzultovat s finančním poradcem a nechat si poradit, abyste neuzavřeli na mnoho desítek let pojištění, které ani nepotřebujete, a které je pro Vás tak bezvýznamné. Všechny druhy životního pojištění s výjimkou rizikového pojištění vedle krytí rizika vytváří i kapitálovou rezervu a jsou daňově uznatelné. Pouze důchodové pojištění nekryje riziko smrti.

Co je neživotní pojištění Třebíč a okolí

Neživotní pojištění je název, pod který spadají všechna odvětví pojištění, která nepatří do životního pojištění. K neživotnímu pojištění řadíme především všechna možná pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, pojištění osob a další. Neživotní pojištění je možné rozdělit podle předmětu pojištění nebo podle způsobu, kterým se vytvářejí finanční rezervy. Neživotní pojištění jsou taková, u kterých nikdy nevíte, jestli pojistná událost nastane, nebo nenastane. Podle předmětu pojištění se neživotní pojištění dělí na pojištění majetku, které se uplatní v případě, že došlo k poškození majetku, ke zničení majetku, k jeho ztrátě, odcizení nebo k jiné škodě způsobené na majetku, dále se dělí na pojištění osob, konkrétně pojištění pro případ smrti, pro případ tělesného poškození, nebo pro dožití do určitého věku a na pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout na životě a zdraví osob nebo se jedná o škodu způsobenou na věcech.

Pojištění majetku a jeho sjednání Třebíč a okolí

Každý si může nechat pojistit svůj majetek, má-li obavu, že by mohlo dojít k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo k odcizení. V případě, že u pojištěného majetku dojde k pojistné události, nemusí být pojištěnému vyplacena vždy částka, která odpovídá aktuální hodnotě pojištěné věci nebo výši škody. Výše vyplaceného pojištění bude záviset na pojistných podmínkách, které jsou přiložené k pojistné smlouvě.

Havarijní pojištění a jeho sjednání Třebíč a okolí

Havarijní pojištění se sjednává na škody, které vzniknou v důsledku havárie vozidla. Vedle vlastní havárie, která je způsobena střetem, sem spadá i pojištění proti odcizení nebo proti vandalismu, proti nárazu, pádu, atd. Připojistit můžete vozidlo i pro případ poškození čelního skla, a další. Na vše je potřeba se zeptat pojišťovacího poradce. Navíc součástí havarijního pojištění bývají i asistenční služby, ovšem jejich rozsah bývá různý. Vše závisí na pojistných podmínkách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14025 (magazinpodnikani.cz#3002)


Přidat komentář