Finanční poradenství a finanční poradce Liberec a okolí

Finanční poradenství je obor, který zahrnuje jak správu pojištění, tak investic, ale i řešení úvěrů a hypoték. Široké spektrum činností, kde je nutné se pro dobré finanční poradce znamenitě orientovat.

Finance jsou odvětvím široce-spektrálním. Zahrnuje totiž nejen samotné peníze, ale obecně jejich správu, ale i to, co s nimi dělat, jak se pojistit, jak je získat, pokud potřebuji a nemám a tak dále. Tím vším se také zabývá finanční poradenství, poměrně diskutovaný obor. Jsou lidé, kteří práci finančních poradců naprosto zavrhují a pak jsou i ti, kteří si je nemohou vynachválit. Záleží na konkrétních případech, ale i znalostech, zkušenostech. Zpravidla lidé, kteří tvrdí, že je to práce zbytečná mají, nebo spíše znají nepříjemnou zkušenost, což ale neznamená, že je pravidlem. Vše může být úplně jinak, a jedna zkušenost nedělá vše.

Špatná zkušenost

Trocha teorie na začátek - pokud si koupíte rohlíky, pečivo a v něm bude zapečená myš. Už nikdy si pečivo nekoupíte? Jedna špatná zkušenost přece neznamená, že vše je tak, jak tvrdí někdo, že někde slyšel a tak dále. Existuje mnoho nepříjemných zkušeností, a pokud by se celá společnost po takové informaci ke službě obrátila zády, již by asi nic neexistovalo, nikdo by nic nechtěl a nekupoval. Nikdo však nemůže být nucen k tomu, aby se podvolil názoru, který sám nesdílí, se kterým nesympatizuje. To už je jeho věc. Pravdou je také to, že pokud by práce finančního poradce byla tolik zbytečná a nekvalitní, pak by dávno společnosti zkrachovali a lidé by pozici nevykonávali.

Jak poznat kvalifikovaného finančního poradce?

Je znalý

Prvním znakem je, že vystupuje seriózně, zná skutečnosti a také okolnosti, souvislosti. Jen tak jej něco nezaskočí. To by mohlo být zavádějící pro profesionální hodovníky, protože i ti jsou většinou dobře připravení na to, aby zákazníka dostali na svoji stranu. Každopádně solidní finanční poradce nejenže zná produkty, ale i všeobecnosti a především má zájem o vás, ptá se na vás, vaše zájmy a klidně si s vámi pohovoří o čemkoli. Chce získat vaši důvěru, uvědomuje si, jak je nutná právě pro klienta, který se rozhodne mu svěřit tak důležitou funkci, jako je právě správa peněz, financí a finančního plánování.

Do ničeho vás nenutí, neruší smlouvy

Tím, čím se odlišují dobří finanční poradci od těch, kdo jen potřebuje získat provize, je to, že vás do ničeho nenutí. Po vyslechnutí připraví plán, který dá k nahlédnutí a nechá vám neomezeně času na rozmyšlenou. Žádné manipulativní techniky ve stylu toho, že do dneška je akce a jakmile to podepíše, dostane výhodnější úrokovou míru a dárek a tak podobně. Pravý finanční poradce chce radit a být tou pravou rukou, aby se na něj klient kdykoli se žádostí obrátil. Proto mu nechá dost prostoru na to, aby si vše pečlivě promyslel.

Žádné rušení smluv

A hlavně je důležité, že neruší všechny vaše dosavadní smlouvy. Může k nějaké úpravě dojít a doporučit vám změnu, to ano, ale rozhodně dobrý finanční poradce nikdy nebude říkat, že vše, co jste si doposud sjednali je k ničemu a že je štěstí, jak jste narazili právě na něj, jelikož on vám konečně pomůže. To je jedna z dost agresivních manipulativních technik, které existují a jsou dost nevhodné. Po schůzce se nemáte cítit jako hlupáci.

Věnuje se vám

Ze schůzky s dobrým finančním poradcem máte být nadšeni, že se s vámi někdo baví na úrovni a je to také vhodná konverzace. Pocítíte, že má zájem vám pomoci, být skutečným finančním poradcem a pakliže se ho budete ptát vy, pak se také rád svěří. Nebude rozhodně zatajovat informace o provizích. Když se na to zeptáte, což je dobrý test na finančního poradce, pak by vám měl informaci sdělit. Přece jen i vy jemu sdělujete dost citlivé údaje o příjmech a výdajích, takže pokud jej v konečném důsledku máte platit, pak máte právo vědět jak. A on by to neměl tajit. Je to o vzájemné důvěře, takže je zapotřebí ji budovat.

Kdy spolupracovat s finančním poradcem?

Určitě je vhodné ve chvíli, kdy řešíte financování koupě nemovitosti, protože vyznat se v hypotékách na trhu není vůbec jednoduché. Neustále se něco mění, co platilo včera, může být rázem jinak a opačně. Dobrý finanční poradce bez okolků sdělí, co je nutné vědět a která je pro vás nejvhodnější. Rád spočítá vše potřebné a doporučí doplňkové služby, pokud je nutné, jako jsou pojištění a mnoho dalších. Vhodné jsou například pojištění pro následky úrazu, ale i smrtelná zranění. Pokud splácí dva, manželé hypotéku, pak se to dá, ale přijít o příjem je dost složité. Dnes proti tomu existují pojištění, která alespoň finančně zabezpečí pozůstalé a tak dále.

Drahá služba finančního poradce? Kdepak

Co je vůbec zajímavé je, že často produkt může být výhodnější při sjednání od finančního poradce, než přímo u společnosti, která jej poskytuje. A je to především proto, jelikož takové společnosti spolupracují s firmami, jež se finančnímu poradenství věnují a těm platí pouze za sjednaný obchod, smlouvu. Společnost tak ušetří významně na nákladech, provozu a dalších nutných výdajích, a platí jen za to, co je jasné. Proto si může dovolit také upravit podmínky a tak přímo nutit zájemce, aby si produkty sjednávali přes finanční poradce té a dané firmě, která se finančnímu poradenství věnuje. I když firma získá profit a finanční poradce provize, pak i společnost, jež produkt produkuje, má profit. Tak, kde ušetřila na nákladech, mohla dovolit slevit z pořizovacích cen. A to je jistě výhodné.

Bezplatná rada

Pakliže si s vámi chce finanční poradce sjednat schůzku, pak vám tvrdí, že se jedná o nezávaznou a bezplatnou schůzku. To je první moment, který láká k setkání. A opravdu, za setkání nic neplatíte, sejdete se a případně vyslechnete to, co má finanční poradce pro vás přichystané. I samotné rady jsou zdarma, protože finanční poradce potřebuje hlavně vaši důvěru a přece jej také platí provize, které putují z toho, jak dobrým poradcem je. Pokud sjednává jen tak smlouvy jednu za druhou, pak je lidé dříve nebo později zruší a on provize bude muset vrátit. Dobrý finanční poradce tak cílí na skutečnou spokojenost zákazníka a také jeho osobní profit, aby sám klient měl pocit důležitosti, a produkt mu k něčemu byl. Dobrý finanční poradce na vás nikdy nebude tlačit, nutit vás do podpisu a nějak s vámi manipulovat. Bude rád za vaše setkání a nabídne vám jen to, co bude pro vás vhodné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32375 (ck#616)


Přidat komentář