Elektronická dětská chůvička - výběr

Zařídili jste Vašemu miminku pokojíček a chcete vědět přes den i v noci, kdy se miminko probudí a potřebuje přebalit, nakrmit, pomazlit? Kromě monitoru dechu, kdy budete mít jistotu, že miminko dýchá, Vás chůvička upozorní na sebemenší pláč děťátka.

Druhy elektronických dětských chůviček

 • Analogová chůvička – vhodná do méně obydlených míst, a to z důvodu, že ve městě pravděpodobnost rušení provozem jiných chůviček postupně narůstá.
 • Digitální chůvička – oceníte ve velkých městech. Nejsou vhodné do přírody, v blízkosti dřevěných chatek, jehličnatých stromů, protože jejich signál zde může být rušen.
 • Videochůvička – umožní přenášet obraz z místa, kde se nachází Vaše dítě, do místnosti rodičů. Můžete tak sledovat nejen vizuální stav dítěte, ale i jeho případný pláč.

Na co se zaměřit při výběru dětské chůvičky

 • Provozní dosah chůvičky – v exteriérech je větší, než v interiérech, a to z důvodu existence zdí, příček apod. Chůvičky se vyrábí s dosahem méně než 150 metrů až 1000 metrů a více.
 • Typ přístroje – chůvička; monitor dechu; multifunkční pomocník.
 • Certifikovaný výrobek – při nákupu chůvičky se zajímejte o to, aby byl výrobek certifikovaný. Věřte, že investice do kvalitní chůvičky, se vyplatí. Není radno v tomto případě ušetřit pár korun a vybrat levnější chůvičku neznámého výrobce.

Funkce dětských chůviček

 • Funkce pro hovor  - funkci na rodičovské jednotce můžete použít k promlouvání dítěte.
 • Automatická volba kanálů
 • Automatické varování při umístění jednotky mimo dosah
 • Indikace zapnutí
 • Světelná indikace úrovně hlasitosti

Co je dobré vědět při nákupu dětské chůvičky

Při nákupu chůvičky, a nejen ji, by se nám hodil výčet věcí, upozornění, na co se máme při výběru konkrétního produktu zaměřit, čemu se vyvarovat apod. Ovšem s postupující technologií a nejrůznějšími vychytávkami, nemáme prakticky šanci vše podchytit, pokud tedy dopředu nemáme zjištěné veškeré recenze na příslušný produkt. Ovšem, kdo má v dnešní době čas sedět dlouhé hodiny na internetu a dohledávat pro každý výrobek, který si zakoupíme recenze a informace. Přinášíme Vám tedy pár praktických postřehů, které Vám usnadní volbu nákupu chůvičky.

Lupnutí, prasknutí před samotným pláčem miminka – může se Vám stát, že si zakoupíte chůvičku, která místo, aby propouštěla jen pláč miminka, bude vydávat i praskající loupnutí, které Vás nejenže v noci probudí, ale také může dostatečně vylekat. Takovéto prasknutí může být také vždy před jednotlivými vzlyky dítěte, což, pokud v noci vyžadujete při spaní absolutní klid (a to většina z nás), tak Vás tato loupnutí a praskání nenechají dlouho chladnými a budete velmi rychle zvažovat nákup jiné chůvičky. Z toho důvodu se v obchodě, ať už kamenném, nebo internetovém ptejte, zda Vámi vybraná chůvička toto nepříjemné praskání „má nebo nemá“. Věřte, že jakmile začnete hovořit o lupnutí, prasknutí, prodavači, pokud jsou odborníci, tak budou hned v obraze a doporučí Vám typ chůviček, které touto „funkcí“ nedisponují.

Vychytávky dětských chůviček

 • Technologie DECT – zaručuje nulové rušení jinými bezdrátovými  zařízeními a silný, jasný signál, a to mezi dětskou a rodičovskou jednotkou.
 • Snímač vlhkosti a teploty – umožňuje sledovat klima v dětském pokoji, nabízí optimalizovaná nastavení, jenž zajišťují příjemné prostředí v dětském pokoji.
 • Kontrolky hladiny zvuku – rodičovská jednotka u chůvičky neustále sleduje hladinu zvuku v dětském pokoji. Indikátor úrovně zvuku upozorní rodiče na jakoukoli činnost. V případě, že dětská jednotka nedetekuje žádný zvuk, veškeré kontrolky na rodičovské jednotce budou zhasnuté. Čím hlasitější zvuk bude dítě vydávat, tím více dílků indikátor zvuku se na rodičovské jednotce rozsvítí. Počet dílků indikátoru závisí právě na hlasitosti zvuku, který zachytí dětská jednotka.
 • Funkce ukolébavky – díky této funkci můžete přehrávat na dětské jednotce Vámi vybranou ukolébavku. Přehrávání ukolébavky můžete opakovat.

Bezpečné používání dětských chůviček

 • Elektronickou chůvičku nikdy neponořujte do vody, či jiné tekutiny, a to ani její součásti.
 • Elektronickou chůvičku nepoužívejte na vlhkých místech, či v blízkosti vody.
 • Před zapojením chůvičky do sítě se přesvědčte, zda napětí uvedené na adaptérech dětské jednotky a nabíječky, odpovídá napětí ve Vaší elektronické síti.
 • Používejte výhradně adaptér dodávaný v balení, k připojení dětské jednotky k síťovému napájení. Pro nabíjení rodičovské jednotky výlučně používejte nabíječku a adaptér v balení.
 • V případě, že jsou adaptéry poškozeny, vyměňte je za původní typ adaptéru, čímž se vyhnete případnému bezpečnostnímu riziku. Je-li nabíječka rodičovské jednotky poškozená, je nutné, abyste ji vyměnili za původní typ.
 • Dbejte na to, aby dětská jednotka i kabel byly mimo dosah miminka.
 • Rodičovskou jednotku ani dětskou jednotku  nikdy nezakrývejte, kupříkladu plenou, ručníkem. Větrací otvory dětské jednotky musí totiž být vždy volné.
 • U dětské jednotky používejte výhradně nedobíjecí baterie správného typu.
 • Neotvírejte plášť dětské jednotky, a to ani rodičovské jednotky, aby nedošlo k případnému úrazu. Výjimkou jsou přihrádky na baterie.
 • Chůvičku mějte uloženou (v případě, že ji nepoužíváte) a používejte při teplotě od cca 10 do cca 40°C.
 • Dětskou ani rodičovskou jednotku chůvičky nevystavujte extrémnímu horku, chladu, přímému slunečními svitu.
 • Dětskou ani rodičovskou jednotku neumisťujte do blízkosti tepelného zdroje, jako je radiátor, krb aj.

Čištění dětské chůvičky

 • Na čištění dětské chůvičky nepoužívejte žádné čistící spreje, ani tekuté čistící prostředky.
 • Dětskou jednotku odpojte, v případě, že je připojena k síťovému napájení, vyjměte rodičovskou jednotku z nabíječky.
 • Poté jak rodičovskou jednotku, tak dětskou jednotku, čistěte vlhkým hadříkem. Po očištění rodičovské jednotky se ujistěte, že je suchá, než ji umístíte do nabíječky.
 • Samotnou nabíječku a adaptéry čistěte suchými hadříkem.

Umístění dětské chůvičky v dětském pokoji

Dětskou jednotku nikdy neumisťujte do dětské postýlky, ohrádky apod. Vhodným místem je například komoda v blízkosti postýlky, nebo místo pod postýlkou.

Možné problémy, které vzniknou s provozem chůvičky

 • Neslyšíte žádný zvuk, i když dítě pláče – hlasitost u rodičovské jednotky může být nastavena příliš nízko nebo dokonce může být zcela vypnuta. V tomto případě nastavte hlasitost rodičovské jednotky na vyšší úroveň. Problém může být také v tom, že rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou mimo vzájemný dosah, v tom případě snižte vzdálenost mezi oběma jednotkami. Dalším problémem může být, že úroveň citlivosti mikrofonu na dětské jednotce může být nastavena příliš nízko, v tomto případě nastavte citlivost mikrofonu na vyšší úroveň.
 • Co nastane při výpadku napájení – v případě, že je rodičovská jednotka dostatečně nabitá, pokračujte v provozu i po výpadku napájení, a to bez ohledu na připojení nabíječky. V případě, že jsou v dětské jednotce baterie, zůstane jednotka i při výpadku elektřiny v provozu.
 • Pomalé reagování rodičovské jednotky na zvuky dítěte – úroveň citlivosti mikrofonu na dětské jednotce může být nastavena příliš nízko. V tomto případě zvyšte úroveň citlivosti mikrofonu.

Kam s chůvičkou, až ji nebudete potřebovat

Pamatujte také na životní prostředí. Až Vám chůvička doslouží, nevyhazujte ji do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte ji do sběry určené k recyklaci. Tímto způsobem pomůžete ochránit životní prostředí.

Nedobíjecí baterie také neodhazujte s běžným domácím odpadem, ovšem odevzdejte je v oficiálním sběrném místě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12613 (magazinpodnikani.cz#58)


Přidat komentář