Vinařství - sběr, výroba a prodej vína

Pokud máte rádi víno, rádi si dopřáváte skleničku kvalitního vína, pak jistě víte, že ty nejlepší druhy a odrůdy vín dostanete z Pálavy. Dnes už na Pálavu nemusíte jezdit osobně. Víno si můžete objednat jednoduše z domova cestou internetu.

vinice

Sběr hroznů na Pálavských vinicích

Základní surovinou, ze které se vyrábí víno, je čerstvý révový hrozen. Sběr hroznů probíhá na Pálavských vinicích od konce srpna, co se týká raných odrůd, až asi do konce listopadu, to zase u pozdní odrůdy. Kvalita hroznů v okamžiku jejich sklizně představuje maximální potenciál vína, které může být z těchto hroznů vyrobeno. Záleží čistě na každém vinaři, na jeho umu, zkušenostech, znalostech, zvyklostech, jakou část potenciálu dokáže do vína přenést. Tam, kde se pěstují kvalitní hrozny, lezu díky dnešním technologiím vyrábět vysoce kvalitní víno. Jestliže je i v takových oblastech vyrobeno víno nekvalitní, je to dáno obvykle nedokonalou výrobou, špatnou technologií a vybavením nebo nedostatečnými znalostmi, či jejich vzájemnou kombinací.

Co následuje po sběru hroznů?

Po sklizni následuje oddělení třapin od bobulí. Jde o proces, který se musí provádět velmi šetrně, neboť pokud by došlo k porušení jadérek v bobuli, dostaly by se do vína nežádoucí hořké látky a celý proces výroby vína by tak byl již od samotného počátku pokažen a to nenávratně. Takto oddělené bobule se lisují. U červeného vína se nechávají prokvasit 7-10 dní, pokud se jedná o vína lehčí. U těžších plnějších vín až celých 30 dní. V průběhu kvašení se do vína uvolňují ze slupek vína třísloviny a barviva. Optimální teplota takového procesu je kolem 29 stupňů Celsia. Kvašení, neboli fermentace, je biochemický proces, při němž se z hroznového cukru díky kvasinkám a jejich enzymům stává alkohol a oxid uhličitý. Proces kvašení je ukončen, když se zásoby cukru vyčerpají, anebo když úroveň alkoholu dosáhne stupně, který je pro enzymy kvasinek toxický. Kvašení může být také zastaveno uměle, pomocí různých metod.

Školení vína pro zvýšení kvality vína

Školením vína rozumějte soubor operací, které provádí sklepmistr od lisování vína až po jeho lahvování. Cílem školení vína je zvyšovat jeho kvalitu. Jde zejména o krášlení, což je technologický proces, při kterém jsou pomocí přírodních čiřidel různé nečistoty, které se ve víně nacházejí, stlačovány ke dnu nádoby a poté odstraněny. Filtrace je proces, jehož cílem je zbavit víno pevných částí. Oddělují se při ní zákalové částice od vína při průtoku pórovitou vrstvou filtračního materiálu.

Lahvování vína, vybavení na lahvování

Lahvování vína je poslední prací následující po dlouhé a složité výrobě vína.** Vybavení na lahvování vína** se liší s ohledem na velikost podniku. Drobní vinaři často ještě i v dnešní době používají ruční plničky. Lahve se tak plní jedna po druhé a poté se zazátkují ruční zátkovačkou. Větší výrobci zadávají tyto práce podnikům, které se přímo na lahvování specializují. Ty již mají kvalitní vybavení a práce od nich je provedena kvalitně a perfektně. Nebo větší vinaři mají svou vlastní lahvovací linku, což stojí nemalé peníze, ale dobrým a žádaným vinařům se i tato investice rychle vrátí.

víno

Základní faktory pro výrobu kvalitních vín

Vínem se rozumí alkoholický nápoj, který je vyrobený prokvašením moštu nebo rmutu vinné révy rodu Vitis. Základním faktorem pro výrobu kvalitního vína je kvalita hroznu na vinohradu. Víno se nedělá ve sklepě, ale na vinici. Na kvalitu hroznů je potřeba klást velký důraz. Má na ni vliv hned několik faktorů. Těmi jsou vinná odrůda na správné půdě, ve správné oblasti, stáří a kvalita vinic, kvalitní sběr, výnosnost na hektar, počasí v daném ročníku atd. Zkušení vinaři dokonce tvrdí, že dobrá práce na vinohradu je víc, než polovina úspěchu. Dalším důležitým faktorem je lisování hroznů. Jde o velmi důležité operace, které přímo ovlivňují výslednou kvalitu vína. Je nutné dosáhnout co největšího množství vylisovaného moštu a přitom současně s tím zachovat jeho prvotřídní kvalitu. Čím šetrnější je lisování, tím kvalitnější je mošt a tím pádem i výsledné víno. Dalším důležitým faktorem je kvašení, při kterém kvasinky proměňují jednoduché cukry na alkohol a oxid uhličitý, který uniká do vzduchu. Tomuto procesu musí vinař věnovat velkou pozornost.

Jak vybrat kvalitní víno?

Jestliže nepatříte zrovna mezi zkušené vinaře, ale víno pouze příležitostně konzumujete, pak Vám může dělat potíže vybrat opravdu kvalitní víno. Vín existuje velké množství a liší se od sebe druhy, odrůdami, značkou nebo ročníkem. Co však tyto údaje znamenají? Pro zkušeného vinaře nemusíme nic vysvětlovat, amatérům by vysvětlení pojmů mohlo při výběru vína pomoci.

Druhy vína - bílé, červené, růžové víno

Druh vína závisí na tom, z jakých hroznů je víno vyrobeno. Bílé víno se vyrábí z hroznů bílých a červených, červené a růžové víno pak z hroznů modrých. Druh vína tedy odpovídá jeho barvě. Ta je mimo jiné obsažena i v názvu samotného vína, jako např. Modrý Portugal, Tramín červený, Rulandské bílé. Druh vína ovlivňuje i to, k jakým pokrmům se bude víno hodit. Bílá vína bývají většinou jemnější chuti. Proto se uvádí, že se hodí k sýrům s bílou plísní, k rybám nebo ke kuřecímu masu. Červené víno se naopak hodí k masům červeným, ke zvěřině a k dalším těžším pokrmům, právě proto, že jeho chuť je plnější a výraznější. Růžové víno je lehké, často se vyznačuje ovocnou chutí a bývá tedy doporučováno k zeleninovým pokrmům nebo k salátům.

Odrůda vína

Odrůda vína bývá označována názvy, jako např. Merlot, nebo Cabernet Suavignon. Každá odrůda má své typické vlastnosti. Ty závisí na mnoha faktorech. Např. na půdě, na podnebí, na vybavení konkrétního vinaře. Jedna a tam samá odrůda pak chutná od každého vinaře jinak. Každá odrůda má svou typickou chuť, barvu a vůni. Tyto vlastnosti pak závisejí na tzv. terrior. Což je vedle půdy a podnebí i sluneční svit, množství srážek a orientace vinohradu na světovou stranu. Úroda vína je každý rok jiná. Ovlivňují ji jiné faktory, a proto i odrůda od stejného vinaře je každý rok trochu jiné chuti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14017 (magazinpodnikani.cz#2994)


Přidat komentář