Knihy, historie, výroba a druhy

Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem.

Kniha, elektronická kniha, bibliofilie

Kniha je literární práce nebo hlavní oddíl této práce. Kniha publikovaná v elektronické formě se nazývá** elektronická kniha** nebo** e-book**. Knihovní a informační věda definuje knihu jako monografii pro její rozlišení od periodických publikací jako jsou časopisy nebo noviny. Osoba se zaujetím pro knihy je označována jako** bibliofil** nebo** knihomil**. Člověk s chorobnou touhou psát knihy je označován jako** grafoman**, s nutkáním vydat vlastní knihu typoman.

  • Kniha je ideální médium pro přenos vědomostí. Člověk nemá dost času, aby získal všechny vědomosti přímo ze zdroje praxí, výzkumem nebo kontaktem se zkušenějšími kolegy. Knihy jsou neúnavným učitelem a pomocníkem, chceme-li se dozvědět něco nového, co není zrovna jednoduché na pochopení.
  • Knihy nás inspirují a otevírají nové obzory. Správná kniha ve vhodný čas může změnit náš život, odhalit nové směry a možnosti (angličtina pro to má krásný výraz mind-blowing book* – kniha, která vás dostane).* Některé knihy se odkazují na jiné, a tím se zkušenost objevování nového ještě prohlubuje.
  • Čtení trénuje mozek a myšlení. Dobré knihy nás nutí přemýšlet, zejména když jich čteme více a navzájem si odporují. To posiluje naše kritické myšlení a schopnost argumentace. Udržování dobré mentální kondice navíc údajně oddaluje stáří.
  • Čtenáři disponují větší slovní zásobou. Nemusíte se zrovna živit psaním nebo přednášením; slušná slovní zásoba se hodí vždycky. Výřečnost, rétorika, přesvědčovací schopnosti – vše se odvíjí od toho, jak vládneme slovy a jejich významy.
  • Sečtělost je věcí společenské prestiže. Patří to k dobré společenské konverzaci, ale hlavně: v poznání je síla (známý to podtitul populárně-vědeckého časopisu Vesmír). Těžko se budete moci v diskusi postavit oponentovi, který má takříkajíc načteno. Můžete být pracovitější než konkurence, ale ta vás může převálcovat ve vědomostech.
  • Citlivě zvolená kniha je jedním z nejlepších dárků. Pokud čteme, nevyhnutelně nás bude napadat, koho by ta či ona kniha mohla potěšit. Takovým darem dáváme člověku najevo, že jej chápeme jako osobnost, která si zaslouží zvláštní zacházení.

Typy knih podle vazby

  • s tvrdou (pevnou) vazbou (též vázané)
  • s polotuhou vazbou (leporela, dětské skládačky) - používá se lepenka do 600 g/m²
  • s měkkou vazbou (též brožury, paperbacky) - na obálku se používá těžší papír než na blok, ne však lepenka

Zdobení vazby knih

Potah obálek (knižních desek) je kvůli ochraně papíru často laminován. Povrch papíru je potažen slabou fólií - lesklou, matnou nebo strukturovanou. Používá se také lakování papíru. Laik rozdíl téměř nepozná. Pro větší efektivitu se může nalakovat pouze část papíru (obálky, přebalu), to pak nazýváme parciálním lakem.

Dále se obálka zdobí slepotiskem, což je vytlačení nápisu nebo obrazce do obálky (přebalu). Ražba je vyražení nápisu nebo obrazce do obálky knihy přes slabou fólii, ze které se na obálku přenese barva (např. zlatá).

Historie knihy, tiskařský lis, ruční psaní knih

Ústní podání (řeč, tradice, doslech) je nejstarší způsob rozšiřování zpráv a příběhů.** Po objevu písma v starověkých civilizacích byly informace zapisovány na hliněné destičky nebo pergamenové svitky.** V té době se objevují první knihovny pro jejich skladování (např. v Alexandrijská knihovna).

Pergamenové svitky byly později postupně nahrazovány kodexem, což je svázaná kniha se stránkami a hřbetem, tedy forma většiny knih dodnes. Pro svitky byl nejčastěji používán papyrus, pro kodexy pergamen. Ten byl ve 14. století nahrazen lacinějším papírem.

Před objevem a zavedením tiskařského lisu byly všechny knihy psány ručně. To je činilo drahými a vzácnými. V raném středověku si knihy mohla dovolit jen církev, univerzity a bohatí a často bývaly připevněny řetězy k polici nebo ke stolu proti odcizení.

V polovině 15. století začaly být knihy v západní Evropě vyráběny blokovým tiskem (technika byla na východě známá už staletí předtím). Při blokovém tisku byl obrysový obraz celé stránky vyřezán ze dřeva. Matrice mohla být mnohokrát natřena inkoustem a použita na reprodukci kopií dané stránky. Výroba celé knihy byl ale stále** náročný proces**, vyžadující ručně řezanou desku pro každou stránku. Dřevěné desky také nebyly velmi trvanlivé a snadno se opotřebovaly nebo poškodily.

Nejstarší datovaný exemplář kopie pořízené blokovým tiskem uchovává Britská knihovna. Desku nalezl v roce 1907 archeolog Marc Aurel Stein v ohrazené jeskyni u Dunhuangu v severozápadní Číně. Tiráž na konci obsahuje: Uctivě vyrobil pro obecnou volnou distribuci Wang Jie ve prospěch svých dvou rodičů třináctého dne čtvrtého měsíce devátého roku Xiantongu (tedy 11. května 868).

Čínský vynálezce Pi Sheng kolem roku 1045 vyrobil pohyblivé litery z kameniny (žádné příklady jeho tisku se ale nezachovaly). Znaky a zarovnávací výplně vkládal do mělké přihrádky a zaléval je horkým voskem. Po ztuhnutí vosku šla přihrádka s písmeny používat na tisk celých stránek.

Když Johann Gutenberg v 15. století zavedl tiskařský lis s kovovými pohyblivými literami, knihy začaly být levnější a široce dostupné. Odhaduje se, že před objevem tiskařského lisu bylo v Evropě vytvořeno ročně jen asi 1000 různých knih.

Další staletí znamenaly zlepšení tiskařského lisu i současně i podmínek pro svobodu tisku postupným uvolňováním přísných zákonů cenzury.** V polovině 20. století knižní produkce v Evropě byla přes 200 000 titulů ročně.**

Co víme o Bibli?

Bible je nejpřekládanější knihou na světě. V roce 2009 byla alespoň část Bible přeložena do 2454 jazyků.

Bible je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih. Má dvě části tzv, Starý zákon a Nový zákon.

Digitalizace knih

v roce 2002 vzniká ve společnosti Google tajný knižní projekt skupinky zaměstnanců. Je zde však zcela zásadní otázka: jak dlouho by trvalo naskenovat všechny knihy světa? Larry Page se vydá na průzkum a navštěvuje Michiganskou univerzitu, svou alma mater. Když se dozvídá, že současný odhad naskenování univerzitní knihovny čítající 7 milionů svazků je 1000 let, oznamuje prezidentce university Mary Sue Colemanové, že společnosti Google bude stačit roků šest.

E-knihy, čtečky e-knih

Podle dostupných informací bylo v Česku prodáno už několik desítek tisíc čteček e-knih a i když jsou papírové knihy stále prodávanější, ty elektronické se dožadují čím dál větší pozornosti. Na základě aktuálních trendů vzniklo už několik serverů určených ke stahování elektronických knih, česká vydavatelství se chystají na tento trh více zaměřit a například některé knihy do elektronické podoby převádět.

Co dodat ke knihám?

Knihy bychom měli číst již od malička svým dětem. Četbou knih se učí děti** představivosti** a také rozvijí svou** slovní zásobu**. Knihy nás svým způsobem** provázejí po celou dobu našeho života**. Proto čtěte knihy a obdarujte knihami všechny lidi, na kterých Vám záleží.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12677 (magazinpodnikani.cz#150)


Přidat komentář