Dárky k různým příležitostem

Výběr vhodného dárku je základním úspěchem potěšení někoho blízkého v okruhu rodiny či přátel. Jaký dárek teda vybrat a při jaké příležitosti? Co zaručeně udělá radost? Praktická věc nebo něco k snědku?

Kdy a jaký dárek použít?

Mnozí z nás si lámou hlavu s pořízením dárku pro své blízké při příležitosti nejrůznějších výročí. Co se teda k daným příležitostem nejvíce hodí? Velkou výhodou pro nás bude fakt, do jaké míry známe osobu, které chceme nějakou tu pozornost pořídit. Nemalou mírou ovlivňuje náš výběr i to, jak je pro nás daný člověk důležitý, co pro nás znamená. Rozhoduje také naše momentální finanční situace.

Dárky k vánocům

Rozdávání dárku si nejčastěji spojujeme s vánocemi. Obdarováváme většinou osoby nám nejbližší, takové které jsou nám dobře známy. Proto i výběr pozorností nám nečiní takové problémy, jako když kupujeme něco pro kolegu z práce, se kterým se mimo pracovních povinností nestýkáme a o jeho osobním životě a zájmech toho moc nevíme.

Potravinové dárky k vánocům

Koupi oblíbeného delikatesu nic nezkazíme. Manžel má rád uzeniny, podarujeme mu tedy salám nebo klobásu, který podle našeho předpokladu by mu chutnal a nebývá na každodenním rodinném jídelníčku. Potraviny můžeme různě kombinovat a vytvořit tak zajímavý potravinový balíček. Vhodné je ho doplnit také o nějaký oblíbený alkoholický nebo nealkoholický nápoj. Tímto určitě své blízké potěšíme, ale jídlo se zkonzumuje, alkohol vypije a nezbude nic na památku.

Běžné dárky k vánocům

Proto můžeme doplnit vánoční nadílku také o věci trvalejší hodnoty. Tady je vhodné více rozmýšlet, co tomu dotyčnému udělá radost, co potřebuje, co ho zaujme. Dobře známe záliby a potřeby našich rodinných příslušníků, zvláště pak žijí – li s námi ve společné domácnosti a tudíž se s nimi stýkáme denně a trávíme s nimi náš volný čas. Například, je – li naše babička vášnivou čtenářkou detektivních románů, vybereme pro ni publikaci podobného zaměření.

Dobré je se ještě ujistit, zda stejnou knížku již nevlastní a domluvit se s ostatními členy rodiny, zda neplánují nákup stejného dárku. Pod vánoční stromeček se hodí také oblečení, ale opět, jak jsem již zmínil, nebude asi zřejmě nejlepší, když dědeček objeví na Vánoce čtvery zimní kabáty, i kdyby se odlišovaly v mnoha detailech, tak je zřejmě nevyužije. Pro seniory je vhodnou pozorností také věc běžné denní potřeby, kterou mohou využit a nemusejí se tak starat v průběhu roku o její nákup. To ocení hlavně Ti, co jsou imobilní anebo jim dělá problémy orientace v nabízeném sortimentu zboží. Ještě více je třeba promyslet vhodný dárek pro děti. Z výchovného hlediska není podle rad psychologů dobře dávat našim ratolestem až moc nákladné dárky, které, pokud jsou časté, můžou mít za následek, neuvědomování si hodnoty věcí a to nejen v dětství, nýbrž i v pozdější době.

Hodnotnější dárky k vánocům

Pokud kupujeme hodnotnější věc, kterou může užívat více osob, lze ji věnovat více lidem. Jako příklad uvedu novou televizi pro prarodiče. Tato praktika však není velmi vhodná pro děti. Kdybychom případně pořídili nějakou hračku pro sourozence, mohlo by to mít za následek hádky, kdo a kdy si bude s danou věcí hrát. U dětí bychom také měli dbát na vhodné rozložení, aby nedocházelo k tomu, že syn bude mít čtyři hodnotné dárky a dcera jednu běžnou věc. To by mohlo vést k vytvoření pocitu méněcennosti u dítěte a žárlivým scénám.

Dárky k životnímu jubileu, výročí

Narozeniny jsou po vánocích druhým nejčastějším důvod k projevení pozornosti. Tady už nejde v takové míře o rodinnou záležitost jako v případě vánoc. Dárky při takové příležitosti si dáváme přece i s přáteli, spolupracovníky a jinam nám blízkými lidmi. V případě kamarádů z našeho blízkého okruhu, nám jejich nákup nečiní moc problémů, protože osoby známe a tudíž víme, čím je potěšit. Vhodnou pozorností je podobně jak v případě vánoc potravinový balíček vhodně doplněný o nějakou tu lahvinku oslavencova oblíbeného pití, či věc, kterou využijí při svých volnočasových aktivitách.

Rovněž bychom měli vzít v potaz, co jsme obdrželi od dotyčného při příležitosti obdobného výročí. Nepůsobí dvakrát nejlépe dávat velmi hodnotné dárky někomu, od koho máme pouze lacinou tretku k padesátinám. Toto platí i obráceně. Věnovat někomu bonboniéru, když mi dal při stejné příležitosti elektroniku v hodnotě několika tisíc korun, nebude asi dvakrát košér.

Dárky pro kolegy z práce

Pokud vybíráme dárek pro kolegu z práce, je nejvhodnější variantou domluvit se s ostatními spolupracovníky a pokud zrovna netrváme na osobním předání dárku pouze za sebe,  pořídit něco hromadně. Obdobná pravidla platí i pro jiné události než jsou narozeniny. Lze je aplikovat i při výročích svateb, setrvání v podniku, či k odchodu do starobního důchodu.

Dárek jako pochvala za úspěch

Pozorností oceníme také osobu, která nás mile překvapila nějakým nečekaným výkonem nebo které chceme poděkovat za dobrou práci v předchozím období. Mezi nejčastější takové příležitosti patří povýšení v práci, ukončení nějakého projektu a u těch mladších přijetí a zdárné ukončení školy nebo dobré studijní výsledky. Tady rovněž se můžeme při výběru dárku řídit výše popsanými pravidly a podobně jako u pozorností k životním výročím je třeba opět rozlišovat, zda se jedná o člena rodiny či kolegu z práce.

Dárky na Valentýna

Ač tento svátek u nás nemá dlouhou tradici a slavíme ho tady v našich podmínkách necelá dvě desetiletí, stal se samozřejmou součástí našeho života podobně jako další svátky.

Ač Valentýn je oslavou zamilovaných, dnes dáváme pozornosti i jinak nám sympatickým osobám opačného pohlaví. V mnoha obchodem najdeme dárky speciálně určené k této události. Koupi něčeho sladkého v kombinaci s květinou určitě potěšíme nejen při Valentýnu.

Dárky k Mezinárodnímu Dni Žen (MDŽ)

Mnozí ještě mají v paměti tento svátek hojně slavený v druhé půli minulého století. Dnes sice už ztratil na popularitě, ale generace, která jeho bujaré oslavy pamatuje ještě z předešlých let, se k němu i dnes ráda vrací a slaví jej. K výběru pozornosti můžeme jako v případě Valentýna zvolit kombinaci sladkostí či kávy a květiny. Mezinárodní Den Žen je také důvodem oslav na pracovišti, zvlášť, když ženská část kolektivu tvoří menšinu a my tak máme možnost poděkovat za jejich přínos na úspěších našeho kolektivu.

Dárky k ostatním příležitostem

Nejen svátky a životní výročí jsou důvodem k obdarovávání se lidí. Vždyť jakákoliv pozornost v běžném každodenním životě nás potěší, podobně jak úsměv na tváři osoby, které dárek předáváme. Vracejíce se domů s květinou pro manželku můžete navodit milou atmosféru v rodině, přestože zrovna máte spoustu problémů v osobním nebo profesním životě.

A takové pozvání na večeři při svíčkách ještě tento pocit umocní. Nečekaným dárkem většinou tomu druhému uděláme více radosti, než během plánovaných oslav kulatých narozenin, kdy sám očekává dárky a v jejich záplavě si ani pořádně neužije a nevychutná toho, co jste mu dali vy  a jenom vy zcela neočekávaně. A nemusí to být vždy jenom materiální dárky, kterým můžeme udělat někomu radost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12763 (magazinpodnikani.cz#277)


Diskuze a zkušenosti

Baruš | 04.12.2013 15:58
Re: Dárky k různým příležitostem Děkuji za zajímavý článek. Je pravda, že člověk při vybírání dárků k různým příležitostem preferuje jiné věci, ale fakt je ten, že se vždy pokouší tohoto druhého potěšit, udělat mu radost. Já se navíc snažím být s každým dárkem i tak trochu nepředvídatelná, což jde po několika letech už poměrně stěží, ale snažím se :D Letos jsem třeba jako dárek svému muži koupila golfový kurz pro začátečníky na Kaskádě. Jsem zvědavá, co na to řekne i jak mu to půjde, ale říkala jsem si, že i kdyby se ten golf nenaučil, stráví několik hodin v létě v přírodě, v krásném prostředí a i to je svým způsobem neotřelý dárek.


Přidat komentář