Zahradnické práce - Pardubice a okolí

Zahrada je pro někoho místem odpočinku, jiný zde realizuje své pěstitelské záměry, další vidí zahradu jako reprezentativní místnost. Je to místo, kde trávíme čas s rodinou a přáteli. Abychom se zde cítili dobře, je nutné zahradu udržovat.

Rekreační zahrada, japonská zahrada, užitná zahrada

Krásná zahrada plná šťavnaté zeleně, květů i drobných zeleninových či ovocných lahůdek je touhou každého majitele zahrady. Samozřejmě, že podle zálib a časových možností se představy o úpravě zahrady různí. Někdo více preferuje rekreační zahradu s trávníkem na opalování, tichým koutkem k odpočinku a ke čtení a výsadbou, která vyžaduje co nejméně práce. Jiný je nadšený sběratel bonsají a obdivuje japonské zahrady. Pro dalšího je zahrada zásobárnou čerstvého ovoce a bylinek. Někteří milují bujně rostoucí zahradu v živých barvách, jiní dávají přednost klidným sladěným tónům zelené a jemným pastelovým barvám. Zahrada může být i prodloužením domu a sloužit jako velmi příjemná venkovní obývací místnost. Zahrada může být i soukromím rozáriem, přírodní divočinou, meditativní zahradou, zelenou posilovnou, hernou a hřištěm pro děti. Může být i místem pro pěstování drobného domácího zvířectva.

Oslovení zahradnické firmy Pardubice a okolí

Jak je vidět zahrada může sloužit k mnoha účelům. Záleží vždy na člověku, kterému patří. Právě ten jí dá punc originality. Často se však představa majitele o stylu a uspořádání zahrady dostane do konfliktu s realitou. Nejen, že majiteli zahrady mohou chybět znalosti potřebné pro zřízení některých částí zahrady, ale především často chybí mechanizace. Vybagrovat například koupací jezírko není až tak jednoduché. Je zapotřebí nejprve sehnat povolení, bagr, vzít si dovolenou a teprve potom začít s prací. Tak to postupuje dál. Ať již budeme zřizovat osvícení zahrady, rozvod elektřiny nebo budeme instalovat zavlažovací systém. Vybudovat nebo kompletně zrekonstruovat zahradu svépomocí není vůbec jednoduché. Navíc zatímco dům je postavený v celkem krátké době, zahrada si dává na čas. Zbudovat stavební prvky jde rychle, ale rostliny rostou pomalu.** Ne každý majitel zahrady si dovede představit, jak bude zahrada vypadat za 20 let, až budou stromy vzrostlé.** Tak se může stát, že výsadbu příliš zhustíme a později budeme muset některé stromy vykácet. Abychom všem těmto problémům předešli, můžeme vyhledat spolehlivou zahradní firmu Pardubice, která nám udělá zahradu na klíč.

Vyhledat ji můžete buď ve svém okolí, nebo na internetových stránkách. Než se však rozhodnete, kterou zahradnickou firmu oslovíte, měli byste se podívat, jaké zahradní projekty již realizovala. Jen tak budete mít představu o práci firmy.

Jak založit novou zahradu?

Při zakládání nové zahrady je zapotřebí znát mikroklima daného pozemku, jeho polohu a sklon vůči světovým stranám, nejčastější směr foukání větru, takzvanou větrnou stranu, světelné poměry, vlastnosti půdy a také zda tam je spodní voda. Pak je zapotřebí udělat si plánek, kde zakreslíte, jak zahradu osvěcuje slunce v různých ročních obdobích.

Další, co je velmi důležité, je zvolení stylu zahrady. Nejčastěji se v dnešní době upřednostňuje moderní styl s minimální údržbou zahrady. Odvíjí se to od současného stylu života, kdy jsme často dosti časově vytíženi a na starost o zahradu je málo času. Hodně lidí se dnes přiklání i k Feng-Shui stylu.

Neméně důležité je ujasnit si, jaké prvky by v zahradě neměly chybět. Vhodné je sepsat vše, co by se vám na zahradě líbilo a pak se rozhodnout, vzhledem k velikosti a umístění zahrady, co opravdu na zahradě chcete. Právě u prvků je důležité velice dobře zvažovat i kdo bude zahradu užívat. Ohled musíme brát především na malé děti a také starší členy rodiny. Pokud budou užívat zahradu malé děti, měli byste pamatovat na bezpečnostní prvky. To znamená na zakrytí sudů s vodou na zalévání, na bezpečnostní síť na jezírku. Zapomenout byste neměli ani na domácí mazlíčky. Často právě díky domácím mazlíčkům je třeba přizpůsobit zahradu jejich pobytu.

Všechny předešlé informace použijete v kompozičním schématu. To je nejlépe nechat udělat u zahradnické firmy. Ta má dostatek zkušeností, aby vypracovala takové schéma, které bude nejlépe odpovídat místu, na kterém má zahrada být a také, aby zahrada odpovídala vašim požadavkům. Kromě kompozičního schématu, vám zahradní firma připraví i osazovací plán se seznamem rostlin, které jsou pro budoucí zahradu vhodné. Dodá také technologie pro úpravu pozemku a rozpočet nákladů. Jakmile se domluvíte a odsouhlasíte plán zahrady, začne zahradnická firma s realizací. Většinou celá realizace netrvá příliš dlouho. Musíte se však připravit, že i přesto, že necháte na zahradě vysadit kosterní stromy ve větší velikosti, může působit zahrada prázdně. Je to tím, že rostliny pro svůj růst potřebují čas a prostor. Za pár let dorostou do správné velikosti. I zde je však řešení. Prázdný prostor můžete vyplnit letničkami a nádobovými rostlinami.

Jak správně pečovat o zahradu?

O zahradu musíme pečovat pravidelně. Zejména pokud jsou rostliny nově vysazeny. Chvíli potrvá, než zakoření. Aby neuschly, je zapotřebí je pravidelně zalévat. Totéž platí i o čerstvě vysetém trávníku. Výjimku netvoří ani trávník položený ve formě koberců. V zalévání nám významně pomůže závlahový systém. Důležitá je i kontrola vysazených rostlin. Přestože bývají většinou mulčovány a tak chráněny před plevelem, cestu si vždy nějaký ten plevel najde. Ten je nutné hned zlikvidovat. Pamatujte, že plevel nepatří do kompostu. Kontrolovat musíme i napadení rostlin. Pokud to bude nutné, neváhejte a použijte správný postřik.

V pozdějších letech, když jsou rostliny řádně zakořeněny, některé dávají i úrodu a trávník se krásně zelená, je péče stejně důležitá. K péči, na kterou jsme již zvyklí, přibude pravidelné sekání a provzdušnění trávníku, hnojení všech rostlin podle jejich druhu. Odstraňování odkvetlých částí rostlin. Prořezávání stromů a keřů. Provzdušňování půdy a také podzimní rytí. K příjemným povinnostem bude patřit sběr uzrálých plodů.

Pokud je péče o zahradu pravidelná, rozložená do těch správných termínů, není náročná. Za kvalitní péči se vám zahrada odmění nádhernými květy, jasnou zelení a chutnými plody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12954 (magazinpodnikani.cz#642)


Přidat komentář