Vysoušení vlhkého zdiva Litoměřice

Vlhké zdivo jakéhokoliv objektu s sebou nese mnoho nevýhod, od zvýšených nákladů na vytápění, přes nadměrný výskyt plísní až po zdravotní problémy. Stačí se přitom obrátit na zkušenou firmu, která vás vlhkosti v domě zbaví jednou provždy.

Pokud máte ve svém bytě, domě nebo jiném objektu vlhké zdi, sami jste si mohli všimnout, že tato vlhkost výrazně snižuje tepelnou izolaci zdiva a způsobuje tak tepelné úniky. Vedle toho vlhké zdivo podporuje vznik plísně a výskyt hub, ničí zdivo a omítky, nezřídka způsobuje zdravotní problémy a interiér je cítit zatuchlinou a hnilobným zápachem. Vlhké zdi s sebou nesou pouze negativní důsledky, a je proto žádoucí se jich jednou provždy zbavit. Že nevíte jakým způsobem tak učinit? Nebo jste se již informovali a o možnostech, ale nejste si jisti, která metoda pro vysoušení zdiva je pro vaši nemovitost nejvhodnější? Obraťte se na profesionály, kteří Vám rádi poradí a v případě vašeho zájmu vám i vysoušení vlhkého zdiva během velmi krátké doby provedou.

Vysoušení vlhkého zdiva - Litoměřice

Chcete problémy s vlhkými zdmi vyřešit jednou provždy? Poté Vám nezbude nic jiného než nechat provést sanaci vlhkého zdiva. Sem spadá celý hydroizolační systém, dále vysušovací a stavební opatření, jejichž cílem je trvalé snížení nebo odstranění obsahu vlhkosti ve zdivu. Pokud máte v plánu ušetřit a věříte, že časté a pravidelné větrání a topení problém s vlhkými zdmi vyřeší, jste na omylu. Hlavní problém vlhnutí zdí je spatřován v nedokonalé nebo žádné izolaci, kdy se na povrchu stěn tvoří nežádoucí vlhké mapy, plísně a výkvěty soli. Nechejte odborníky najít příčiny vlhkosti a zbavit vaše stěny vlhkosti. Uvidíte, jak se vám bude lépe a pohodlněji bydlet.

Jaké jsou nejčastější příčiny vlhkosti zdí?

Mezi ty nejčastěji se vyskytující příčiny vlhkého zdiva patří dlouhodobé zanedbání údržby stavby. K tomu dochází zpravidla tehdy, kdy je dům nebo byt dlouhodobě neobydlený, nebo kdy je v domě obydlená pouze jedna nebo dvě místnosti a další prostory zůstávají nevyužité, nevytápěné a tedy i neudržované. K dalším příčinám patří absence izolací, překročení životnosti použitých izolačních materiálů, zanesení drenáží, nevhodně provedené stavební úpravy, změna způsobu užívání stavby, změna podmínek v okolí a další. K tomu, aby mohla být vlhkost z domu odstraněna, je potřeba bezpodmínečně přesně zjistit příčinu. Jen tak může být odvlhčení provedeno s maximální účinností.

Jaké metody se k vysoušení zdiva používají?Infuzivní metoda

Záleží na příčině** vlhkosti** a na mnoha dalších faktorech. Odborníci nejčastěji volí mezi metodami podřezávání zdiva, vrážení nerezových plechů, chemické injektáže, podsekání zdiva s odizolováním, ve spojitosti s odvodněním okolí stavby, terénními úpravami, sanačními omítkami, větracími systémy a dalšími. Pro volbu té nejúčinnější metody je najít zdroj vlhkosti, kterým může být zvýšená hladina spodní vody, nebo nahodile rozptýlené zdroje.

Příčiny a důsledky vlhkosti zdiva

Vlhkost proniká do objektů několika způsoby. Zdrojů vlhkosti může být mnoho. Může jím být** voda srážková**, voda vzlínající ze zemní vlhkosti, kondenzovaná voda, difuze vodních par. Mezi časté příčiny vzniku vlhkosti patří také špatné sanitární instalace nebo zdivo, které je narušeno vodou či mrazem. Zvýšená vlhkost zdiva často trápí domy postavené před mnoha lety, které v době výstavby nebyly opatřeny izolacemi proti vzlínání zemní vlhkosti, nebo pokud byly, tyto izolace jsou s ohledem na jejich stáří již nefunkční. Tím dochází k vlhnutí zdiva, k únikům tepla a ke vzniku nebezpečných plísní, což má i špatný vliv na zdravotní stav.

Vysušování zdiva profesionály na Litoměřicku

Jak jsme již nastínili výše, naprostá většina starších domů má jako izolaci stářím poznamenanou dehtovanou lepenku, nebo nemá izolaci vůbec žádnou. Z tohoto pramení stále častější problémy s vlhkostí v domě. Tím, jak se voda postupně odpařuje, prostupuje dál až do omítky, kde se zcela odpaří a zanechá v ní minerální soli. Následuje nárůst objemu soli, kdy se omítka začne oddělovat a opadávat. Infusní metoda se jeví jako perfektní způsob k vysušování zdiva. Navíc zajišťuje systémový zásah s trvalou účinností. Celková doba provedení vysušování zdiva je velmi krátká, metoda je vysoce spolehlivá a navíc realizovatelná za příznivé ceny. Co je však nejdůležitější, že zajišťuje dokonalý vzhled. Zeptejte se odborníků na infusní metodu.

Malířské práce Litoměřice

Provádíte kompletní rekonstrukci domu, kdy vás vedle odstraňování vlhkosti čekají také malířské práce? I v tomto případě se vyplatí oslovit odborníky na danou oblast, kteří si poradí nejen s výmalbou pokojů a bytů, ale také s vymalováním administrativních budov, s malováním fasád, schodišť a s dalšími pracemi. Před každým vymalováním je nejdůležitější připravit povrch pro malování, což často spočívá v zahlazení omítek, v odstranění děr ve zdech, apod.  K tomu bývá často potřeba i drobných zednických prací a oprav, mezi které patří právě štukování. Obraťte se na malíře, který tyto drobné zednické práce provádí, a nemusíte hledat dalšího řemeslníka. Nejenže ušetříte čas, ale také peníze a námahu se sháněním.

Lepení plochých střech Litoměřice

Střecha je velmi důležitou částí domu. Důraz je nutné klást především na kvalitní izolace střech. Pokud je nesprávně navržená nebo provedená izolace ploché střechy, může velmi negativně ovlivnit funkci celé budovy a výrazně zkrátit i její životnost. Neodborně provedená izolace ploché střechy zvyšuje i náklady, které jsou vynaložené na údržbu a na opravy střechy. Proto je velmi nutné navrhnout vhodný izolační materiál. Ploché střechy jsou díky svým jedinečným přednostem a také z důvodů nákladů stále velmi aktuální pro navrhování a projektování budov a větších objektů. Co se týká průmyslových staveb, zde nachází uplatnění zejména lehké ploché střechy. Plochá střecha zajistí nově vznikajícímu objektu vynikající a jedinečný vzhled a velké možnosti při rozdělení vnitřních prostor. Kvalitní izolace u plochých střech je velmi nutná, dokonce až rozhodující pro zajištění dlouhodobé životnosti střechy. Proto lepení plochých střech nepodceňujte a obraťte se na profesionály, kteří své práci rozumí a kteří vám navrhnou ten nejvhodnější materiál pro váš objekt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13911 (magazinpodnikani.cz#2885)


Přidat komentář