Travní koberce

Chcete, aby byla Vaše zahrada nebo jiná plocha co nejdříve porostlá trávníkem? Od zasetí trávníku do doby, než bude dokonale hustý a krásný, mohou uběhnout i tři roky. Pokud však toužíte po vzorném trávníku mnohem dříve, zvolte travní koberce.

Hlavní výhodou travních koberců je rychlost realizace trávníku. Představte si, že jeden den máte na zahradě jen hlínu a druhý den je vytyčená část pozemku porostlá kompaktním a hustým pažitem, který Vám bude každý jen závidět. Že je to nemožné? Klasickým setím by trávník za tak krátkou dobu samozřejmě zrealizovat nešlo, avšak pokud zvolíte travní koberce, můžete mít skutečně na zahradě trávník v dokonalé kondici do druhého dne, na menších plochách i za jeden den.

Pokud si objednáte travní koberce, dorazí k Vám na zahradu v úhledně smotaných válcích. Co však předchází tomu, než se tyto travní koberce vypěstují?

Jak vznikají travní koberce?

Travní koberce se pěstují ve speciálně zaměřených školkách deset měsíců až jeden rok. Během té doby tráva vytvoří správně prokořeněný a kompaktní povrch, z nějž je možné vytvořit travní koberce. Koberec je strojně odloupnut a nařezán na různě široké pásy. Ihned poté je nutné jej dopravit na místo pokládky.

V této fázi doslova nastává hra o čas. Travní koberce musí být na své nové stanoviště položeny do 24 hodin od sloupnutí ve školce. Proto je jasné, že povrch pro pokládku travních koberců je nutné předpřipravit dopředu a ne teprve tehdy, když je koberec dovezen na místo určení.

Pokud by se náhodou stalo, že se prudce a náhle zhorší počasí (bouře, vytrvalý silný déšť), takže nebude možné položit koberec hned, je důležité jeho rozložení do stínu a v případě potřeby i zavlažování. Koberec se poté položí v nejbližší možné chvíli, jinak hrozí jeho nevratné poškození.

Proč jsou travní koberce žádané?

Hlavní výhodou travních koberců je rychlost, s jakou můžete mít na pozemku nový trávník. To však není jediný důvod jejich obliby. Při výsevu travního semene se může stát a na jaře nebo během léta se také běžně stává, že na plochu, která ještě není rostlinkami trávy porostlá dostatečně hustě, vítr přinese semena plevelů, která se v řídkém trávníku uchytí velice snadno. Zbavit se jich je pak velmi obtížné a zdlouhavé. Oproti tomu při použití travního koberce invaze plevelů nemá šanci. Dostanete totiž trávník, který je již dokonale prorostlý a vytváří hustý a kompaktní povrch, jenž semena plevelů k zemi tak snadno nepustí. To Vám ušetří množství práce do budoucna a zajistí vzorový trávník bez plevelných rostlin.

Je výhodnější vysévání trávy anebo položení travních koberců?

I přesto, že pořízení travních koberců se oproti výsevu travního semene jeví jako podstatně dražší, skutečný rozdíl v ceně není zase tak markantní. Pokud si pořídíte travní koberce, získáte během jednoho nebo dvou dnů trávník, o nějž se předtím někdo staral po celý rok – od výsevu travního semene, přes zavlažování a hnojení vycházející trávy až po sekání a údržbu trávníku v bezplevelném stavu. To představuje jak nemalé finanční prostředky, které jste ušetřili pořízením travního koberce, tak i spoustu času a námahy, které je nutno věnovat založení nového trávníku a jeho údržbě, která je nejpracnější právě v prvním roce od výsevu travního semene. Namísto jednoho roku práce – přípravy půdy, výběru, nákupu a výsevu semene, zavlažování, hnojení a sekání trávy a také investic s tímto spojených, tak dostanete již hotový produkt a navíc profesionální kvality, což se určitě vyplatí.

I přesto všechno je pravdou, že travní koberce vyjdou o něco dráže než založení a pěstování trávníku vlastními silami. Travní koberce se tak na zahradách rodinných domů využívají především na místech, kde chcete mít krásný a dokonalý trávník co nejdříve – na travnaté terase, na předzahrádce, v nejbližším okolí domu apod. Po položení travního koberce je estetický efekt okamžitý a takto získaný trávník můžete zatěžovat chůzí již za dva týdny ode dne pokládky. Na zbytku zahrady se pak tráva většinou vysévá klasickým způsobem.

Jak připravit povrch pro položení travního koberce?

Chcete mít dokonalý trávník bez práce? Objednejte si zahradnickou firmu, která upraví povrch pozemku pro položení travních koberců, poté koberce přiveze a provede samotnou pokládku. V případě zájmu pak budou zahradníci docházet na Váš pozemek a trávu v potřebném množství a intervalech zavlažovat.

Chcete-li však ušetřit, můžete si zrealizovat pokládku travních koberců svépomocí. Nejdříve je ale nutné připravit povrch půdy. Tato příprava se nijak zásadně neliší od přípravy pro výsev travního semene. Pokud pozemek není holý, bez porostů, je nutno použít přípravek pro zničení předchozích porostů, tedy totální herbicid. Po odumření a odstranění původní vegetace a dostatečné časové prodlevě sloužící k vyprchání herbicidu je třeba odstranit kamení a vyrovnat povrch půdy, což zajistí, že při pozdějším sekání trávy nám nebudou překážet nerovnosti.

Následně se na povrch aplikuje přibližně 2 až 3 centimetry silná vrstva písčitého trávníkového substrátu, která se dokonale vyrovná válcováním anebo deskami – takto upravený povrch poslouží jako vynikající vegetační podklad pro trávníkový koberec. Povrch se nesmí při chůzi vyloženě bořit. Pakliže ano, propadal by se nám při chůzi i travní koberec a vznikaly by nerovnosti. Travní koberec bude přesně kopírovat povrch na který bude položen – předchozí poctivá úprava povrchu půdy proto umožní vytvořit trávník, který bude velice příjemný pro chůzi i praktický pro sečení trávy.

Celková vrstva výživné zeminy by měla být alespoň 10 centimetrů. Pokládku travního koberce je možné zrealizovat hned druhý den po dokončení přípravy povrchu půdy. Před samotným položením koberců je potřeba přiměřeně uválcovaný povrch půdy jemně rozrušit, aby se spodní strana travního koberce a kořínky rostlinek náležitě propojily s půdou.

Jak se pokládá živý travní koberec?

Pásy travního koberce se pokládají rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy koberce na sebe přitom musí těsně navazovat (pozor tedy na mezery), ale nesmějí se ani překrývat. Další pás koberce se položí vždy rovnoběžně s předchozí řadou, ale takovým způsobem, aby mezera mezi konci pásu jedné řady nenavazovala na mezeru v předchozí řadě. Mezery by se měly střídat podobně jako spáry v cihelné zdi, díky čemuž nebude hrozit posunutí koberce během pokládání. Přebytečné části drnů pásů je možné odříznout ostrým nožem.

V případě pokládky travních koberců ve svahu se začíná od nižšího místa k výše položenému a pás koberce se pokládá směrem do svahu, nikoliv po vrstevnici svahu. Nakonec se koberce ještě zajistí kolíky. Při opačném postupu nebo bez jištění kolíky by se koberec mohl shrnovat po svahu dolů.

Během pokládání travních koberců na ně nešlapeme a pokud je to nutné, použije se na došlap prkno. Přesto se po položení travní koberce ještě přiměřeně uválcují.

Jak se postarat o čerstvě položený travní koberec?

Ihned po dokončení pokládky následuje zálivka přibližně 20 litry vody na metr čtvereční. V následujících dvou týdnech je třeba zavlažovat denně opět cca 15 až 20 litrů na m2, přičemž objem vody rovnoměrně rozložíme do tří denních dávek. V případě deště samozřejmě zálivku úměrně snížíme aktuálním atmosférickým srážkám.

Trávník z travního koberce se poprvé seče po dvou týdnech od položení, anebo když tráva dosáhne výšky okolo 8 centimetrů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14284 (magazinpodnikani.cz#3261)


Přidat komentář