Sanace budov a hydroizolace Písek

Vlhkost v domě má za následek mnoho nepříjemností, které mohou v konečném důsledku nejen poškodit stavbu, ale také ohrozit zdraví obyvatel. Abyste se natrvalo takové nežádoucí vlhkosti zbavili, je třeba oslovit specializovanou firmu.

Sanace budov, snížení vlhkosti ve zdivu Písek

Pokud patříte mezi ty, kdo vlastníte starší dům, kde je již špatná nebo žádná hydroizolace a trápí vás tak jeho vlhkost, je nejvyšší čas přistoupit k jeho sanaci. Pod pojmem sanace budov a domů si lze představit výrazné a trvalé snížení vlhkosti ve zdivu. V současné době existuje mnoho moderních metod, jak dům sanovat a zbavit jej tak nežádoucí vlhkosti. Aby byla taková sanace domu opravdu účinná a trvalá, je více než vhodné oslovit specializovanou firmu, která se touto činností zabývá a má v daném oboru potřebné zkušenosti. Profesionální firma by vám také měla doporučit a následně i aplikovat tu nejvhodnější metodu odvlhčení domu neboli sanací. Sanace se provádí pomocí různých odborných technických zásahů, které obnovují původní systémy, ale i pomocí nově vyvinutých moderních sanačních metod. Pokud nebudete vlhkost v domě včas účinně řešit, můžete si být jisti, že se budou v domě šířit plísně, škodlivé houby, řasy, na zdech budou nevzhledné mapy apod.

Určení vlhkosti zdiva a metody sanace

Před samotnou sanací je nutné určit, odkud vlhkost do zdiva prostupuje. U vzlínající vlhkosti se jedná většinou o zvýšenou hladinu spodní vody, případně o nahodilé rozptýlené zdroje. Na základě přesného zjištění zdroje vlhkosti, zvolí specializovaná firma ten nejvhodnější druh sanace. Vlhkost se u starších budov objevuje zejména z důvodu nedostatečné či chybějící izolace, z důvodu mnohaletého zanedbání údržby stavby či díky zanesení drenáží. Vlhkost je také následek překročení životnosti použitých izolačních materiálů, nevhodných stavebních úprav, případně je důsledkem změny okolí. Při samotném odvlhčení budov se často používá tzv. přímých metod sanace, mezi které patří například podřezání zdiva, chemická injektáž, vrážení nerezových plechů, apod. Stavbu je možné sanovat i díky nepřímým a doplňkovým metodám.  Takovou metodou je odvodnění okolí stavby, provedení terénních úprav, vytvoření větracích systémů, použití vysoušečů, aplikace sanačních omítek a další.

Hydroizolace domu Písek

Hydroizolace základů a základové desky je nezbytnou součástí každého domu a budovy, protože podzemní část každé stavby je mimo jiné namáhána také vodou. Takové hydrofyzikální namáhání stavby je uvedeno v normě ČSN P 73 0600. Jak je již výše uvedeno, právě chybějící či nedostatečná hydroizolace je nejčastější příčinou vlhnutí zdiva starších domů. Při nové výstavbě je nutné brát v potaz spoustu faktorů, díky kterým určí odborník ideální hydroizolaci. Na kvalitní a bezchybné** hydroizolaci** je závislá kvalita budoucího užívání domu. Při aplikaci hydroizolace je nutné provést výkopové práce, napenetrovat podklad, na který se následně natáhnou modifikované asfaltové pásy. Používají se také různé stěrkovací hydroizolační hmoty, nopové fólie, geotextílie a další. Samozřejmostí je také uložení drenážních odvodňovacích trubek a konečné upravení terénu se zahrnutím výkopu.

Průmyslové podlahy, pokládka průmyslových podlah Písek

Jak již název napovídá, průmyslové podlahy nacházejí své uplatnění v místech, kde je potřeba vysoká mechanická a chemická odolnost. Takové vysoce odolné podlahy můžeme vidět nejen v průmyslových provozovnách, ale také v nemocnicích, obchodních centrech, skladech, velkých jídelnách, apod, prostě v místech, kde je podlaha extrémně namáhána. Průmyslové podlahy musí být proto nejen vysoce odolné, ale musí také vynikat dobrou čistitelností, měly by bát beze spár, protiskluzové a také v neposlední řadě s antistatickou úpravou. V současné době nabízejí specializované firmy různé typy průmyslových, vysoce odolných podlah, vyrobené z nejrůznějších materiálů. Každý druh průmyslové podlahy má své určité vlastnosti, ať už se jedná o vzhled, omyvatelnost, odolnost, apod. Firmy zabývající se pokládkou průmyslových podlah by vám měly také poradit s výběrem nejvhodnějšího typu podlahy a na přání ji opatřit různým značením.

Obklady a dlažba, pokládání dlažby Písek a okolí

Obklady a dlažba patří mezi tradiční materiály, které nacházejí i v současné době stále široké uplatnění jak v interiérech, tak i v exteriérech. Při lepení obkladů se stále nejčastěji využívá keramických obkladů, kterých je na trhu opravdu nepřeberná škála typů. Je možné si vybírat z pestré nabídky různých vzorů, velikostí, barev, dekorů a doplňků. Obklady se nejčastěji aplikují do koupelen či kuchyní a jsou schopné vytvořit hygienicky čistý, designový prostor. Keramické obklady jsou vyrobeny z přírodních materiálů, jež jsou za vysokých teplot vypalovány a následně dle potřeby glazovány. Takový obklad je nejen krásný, ale také tvrdý, odolný a velice praktický na údržbu. Firmy zabývající se výrobou keramických obkladů, vytváří každý rok nové kolekce vzorů, barev, v závislosti na moderních trendech a požadavcích. K tomu, abyste docílili dokonalé koupelny či kuchyně, nestačí pouze vybrat kvalitní a hezké obklady, ale je potřeba profesionální a odborná aplikace.

Lepení obkladů, profesionální obkladači Písek

Jak je výše zmíněno, aby obklady vypadaly opravdu co nejlépe, je nutná odborná a profesionální aplikace. Určitě je vhodné oslovit opravdového odborníka s dostatečnou praxí a zkušenostmi, který má v neposlední řadě také k dispozici potřebné vybavení a nářadí. Obklady se lepí na předem připravený podklad speciální lepící maltou, jejíž výběr se odvíjí především od prostředí, kde bude dlažba lepena a také dle druhu podkladu. Lepící malta se míchá na místě s vodou a následně se pomocí ozubené stěrky v tenké vrstvě nanáší. Před lepením je nutné zbavit podklad všech nečistot, prachu, mastnoty, dále je nutné, aby byl podklad rovný, soudržný a pokud možno také nenasákavý. Pokud se lepí obklad na sádrokarton, je potřeba jej předem opatřit penetračním nátěrem, který omezí jeho nasákavost. Při obkládání je nutné dodržet velikost spár, které je nutné vyplnit spárovací hmotou nebo silikonovým tmelem. Profesionální obkladač má k dispozici mimo jiné řezačku obkladů a různé vykružovadla, díky kterým je možné docílit opravdu precizní a přesné práce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13913 (magazinpodnikani.cz#2887)


Přidat komentář