Rekonstrukce bytových jader - Ostrava a okolí

Rozhodli jste se pro kompletní rekonstrukci bytu včetně bytového jádra? Je tedy nejvhodnější doba obrátit se na profesionální firmu. My Vám zatím nabídneme pár tipů a doporučení.

Umakartová jádra jsou typickým nešvarem panelových domů. Současným požadavkům na bydlení nevyhovují jak z estetického hlediska, tak i ze zdravotního, neboť často bývají zdrojem plísní. Proto je přestavba bytového jádra rozumným rozhodnutím, díky kterému se Vám bude hned lépe bydlet.

Rekonstrukce bytových jader - Ostrava a okolí

Přestavba bytového jádra začíná vybourání původního bytového jádra. Likvidace odpadu, který vybouráním vkoupelnyznikne, je samozřejmostí. Pak už dochází k vyzdění nových stěn, samozřejmě k rekonstrukci vodoinstalace a montáži sanitární techniky. Práce dále pokračují položením obkladů a dlažby. Pokud chcete mít vše dočista kompletní, stačí pouze stěny vymalovat a je to. Na všechny tyto práce spojené s výstavbou bytového jádra by se hodila celá řada řemeslníků. Samozřejmě nejlepším možným řešením by bylo najít a objednat firmu, která všechny tyto práce kompletně provádí, neboť jen tak byste ušetřili čas s hledáním a obvoláváním jednotlivých firem, navíc práce by na sebe plynule navazovaly a nedocházelo by k žádným časovým prodlevám.

Realizace koupelnového jádra Ostrava a okolí

jádroExistuje více typů panelových domů a s tím souvisí i více typů bytových jader. Nejprve si musíte rozmyslet, jestli je vhodnější mít záchod s koupelnou dohromady nebo zvlášť. S technickým řešením je dobré se obrátit na projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci. Pokud se rozhodnete zvětšit prostor koupelny, zmenšíte tím ostatní prostory, nejčastěji kuchyň. Proto je potřeba udělat kompromis a promyslet si, zda jste ochotni obětovat část kuchyně. Na realizaci koupelny a především specifické práce s tím spojené je dobré přizvat odborníka. S profesionální firmou se uzavírají smlouvy o dílo, které obsahují přesný rozsah prací a při špatně provedené práci je možnost reklamace.

Před započetím rekonstrukce koupelny byste si měli pořádně rozmyslet, co od Vaší koupelny čekáte. Koupelna by samozřejmě měla sloužit pro každodenní hygienu. Někdy taky pro praní a sušení prádla a samozřejmě taky pro relaxaci. Není přece nic pohodlnějšího, že se po celodenní dřině naložit do vany plné teplé vody a relaxovat tak u hořících svíček a tiché hudby.

Nejprve si musíte ujasnit, kolik finančních prostředků jste ochotni do rekonstrukce koupelny vložit. Podle nich se pak můžete rozhodnout, zda provedete opravu bytového jádra v panelovém domě, zda vybouráte stávající jádro a vyzdíte nové příčky, nebo opravíte či zrekonstruujete koupelnu ve zděném jádru. V některých případech budete potřebovat povolení od stavebního úřadu. V případech, kdy je zasahováno do nosných konstrukcí, mění se vzhled stavby nebo způsob užívání a jejich provedení by mohlo negativně ovlivnit požární bezpečnost, je nutné žádat stavební úřad o povolení ke stavbě.

Dále je potřeba vědět, že místnost se záchodem nesmí být přímo přístupná z obytných místností, z prostoru, který plní funkci obytné místnosti, z prostoru na vaření nebo z prostoru, kde jsou uskladněné potraviny. Pokud je v bytě umístěn další záchod v koupelně, tak tato koupelna může být přístupná z ložnice, ovšem pouze v případě, že je ložnice určena pouze jejím uživatelům.  Je vhodné dobře zvážit, jestli WC umístíte přímo do koupelny. Tato volba bývá výhodná zejména z důvodu ušetření místa a další místnosti. Kombinace koupelny a WC v jedné místnosti je vhodná použitým především tehdy, je-li v bytě ještě druhá samostatná místnost s WC. Při umístění WC v koupelně je vhodné dodržovat jistá nepsaná pravidla. Je vhodné neumisťovat záchodovou mísu v těsné blízkosti nejčastěji používaného vybavení. Vhodné řešení je záchodovou mísu oddělit sníženou příčkou. Výška příčky bývá 70 až 100 cm. Je možné jí zhotovit zděnou z tvárnic nebo vyzdít z tvárnic skleněných. Je možné také toto oddělení vyřešit posuvnou skleněnou stěnou z mléčného skla.

Taky musíte počítat s bouracími pracemi, při nichž vzniká stavební odpad. Někdy je nezbytné přistavit kontejner na odvoz odpadu.

Poté, co doje k odstranění umakartového jádra, se realizují nové příčky. Ty jsou buď z tvárnic nebo ze sádrokartonu. I při výměně bytového jádra je potřeba statický posudek nosné konstrukce. Pokud se nemění komplexně jádro v celém domě, nesmí dojít k narušení stávajících stoupacích potrubí a neměly by se měnit půdorysné rozměry šachty. Musí být zajištěn jednoduchý přístup k šachtě, kudy stoupací potrubí prochází. Pokud je součástí šachty i plynové potrubí, zajistí se odvětrání šachty pomocí mřížek umístěných u stropu a pod podlahou nebo odvětrání do exteriéru

Rekonstrukce panelového jádra Ostravsko

Jestliže nemáte na opravu koupelny velké finance, ale přesto byste rádi dali Vaší koupelně nový nádech, existuje několik možností, jak toho docílit. Jednou z nich jsou obkladové desky, další možností můžou být nátěry. Tímto však nevyřešíte problém s mnohdy zprohýbaným povrchem umakartových stěn, případně s nevyhovujícími rozvody vody a elektřiny. Pokud jste se rozhodli pro kompletní rekonstrukci koupelny, musíte postupovat obezřetně. Je třeba dodržovat určitě zásady.

Je dobré si hned na začátku rekonstrukce upřesnit své priority a to, zda bude v koupelně vana nebo sprchový kout, zda koupelnu rozšířit, atd. Po vybourání původního umakartového jádra máte totiž možnost rozšířit Vaši koupelnu do chodby nebo obývací místnosti, samozřejmě pokud to tyto místnosti umožňují. V této fázi je vhodné se poradit s ozdobníkem, který se rekonstrukcemi koupelen zabývá, nebo navštívit koupelnové studio.

Instalační šachta se stoupacími rozvody musí zůstat na svém místě. I když jste majitelem bytu, nikdy do těchto rozvodů nezasahujte, ani je neměňte. Instalační šachta, která bývá ve většině případů umístěna na WC, musí být za každých okolností přístupná. Pokud se rozhodnete rekonstruovat i záchod, musí být stěna za záchodem dobře demontovatelná, aby byl umožněn snadný přístup do šachty.

Při výstavbě nového bytového jádra je důležité dbát na statické parametry stropní konstrukce. Materiál pro výstavbu nových příček je tak omezen jeho hmotností. K výstavbě nového bytového jádra se velmi často používají pórobetonové tvárnice YTONG. Třídu tvarovek a jejich tloušťku už určí odborná firma, která má s výstavbou bytových jader mnohaleté zkušenosti** **. Dalším vhodným materiálem pro výstavbu příček je sádrokarton, což jsou lehké konstrukce. Do místností, které jsou značně namáhané vlhkostí, jako je koupelna, se můžou používat vodoodpudivé sádrokartonové desky. Jejich nevýhodou je nízká únosnost desek např. pro zavěšení koupelnového nábytku. V těchto případech se do konstrukce vkládají ztužovací profily. Výhodou výstavby za použití sádrokartonu je, že se jedná o suchý proces a současně se dají kompletovat příčky s instalačními rozvody.

Kdy je nutné stavební povolení?

Problém nastává v případě, kdy se komplexně nerenovuje bytové jádro celého domu, ale nájemník se rozhodne k výměně jádra pouze v bytě svém. Vzhledem k tomu, že nájemník buduje nové stěny do budovy, která mu nepatří, musí se zavázat, že po odstěhování nebude požadovat žádnou náhradu za jím provedené práce v bytě. Navíc musí obstarat písemný souhlas od všech majitelů domu. Tento seznam podpisů je potřeba doložit k žádosti na stavební úřad. Dle stavebního zákona spadá výměna bytového jádra pod kolonku, u které je potřeba stavební povolení. Je rozhodně lepší, pokud se nájemníci dohodnou na tom, že se bytové jádro vymění najednou v celém domě, na což se dá využít rozpočet domu. Plyne z toho několik výhod. Mezi tu nejvýznamnější patří ta, že přestavba bytového jádra bude levnější, neboť firmy při takovéto zakázce poskytují slevu, než když mají měnit bytové jádro pouze v jednom bytě. Celkově je zajištěna požární bezpečnost a provede se kontrola rozvodů, nehledě na to, že se zamezí zbytečnému šíření hluku jádrem. Jestliže se tedy rozhodnete vyměnit bytové jádro pouze ve svém bytě, je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební úřad, kterou zpracovává stavební inženýr. A až teprve po schválení stavebního úřadu můžete začít s výstavbou. Při práci se kladou vysoké nároky na technologii zpracování, aby nedošlo k narušení nebo poškození budovy, proto je nutné, aby práci prováděl vyškolený odborník.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13635 (magazinpodnikani.cz#2180)


Přidat komentář