Odvlhčení zdiva Vysočina

Vyskytla se na zdech vašeho domu vlhkost? Nebo na stěnách domu kondenzuje voda a tvoří se plíseň? Rozhodně se jedná o nepříjemnou skutečnost, která má mimo jiné i negativní vliv na vaše zdraví. Pusťte se do účinného boje s vlhkostí.

Vlhkost je všude kolem nás. Je tak mocná a obklopuje nás v takovém množství, že se dostane tam, kam potřebuje, pokud jí v tom nezabráníme. Pokud se dostala i do vašeho domu nebo bytu, rozhodně zde něco není v pořádku. Než se zahájí práce spojené s odstraněním vlhkosti, je nutné zjistit, odkud se vlhkost vzala, co tedy bylo její příčinou. Pokud se odvlhčováním domů nevěnujete profesionálně, zřejmě Vám bude dělat problém nalézt konkrétní řešení, odkud přesně se vlhkost mohla vzít a kudy se do domu dostala. Tudíž ani nejste schopni nalézt spolehlivé a maximálně efektivní řešení k jejímu odstranění.

Co bývá zdrojem vlhkosti zdiva?

Prvotní zdroj vlhkosti se dá někdy obtížně určit. Může jich být totiž celá řada, od těch snadno odstranitelných, se kterými si člověk dokáže poradit i bez odborníka, až po ty hodně závažné, u nichž se bez profesionálního zásahu obyvatel domu těžko obejde. Tvrdí se, že dostatečné větrání se současným topením je účinným opatřením, jak se vlhkosti zbavit. Toto tvrzení je pravdivé, ovšem ne ve všech případech. Pokud je váš dům provlhlý hodně a příčiny vlhkosti patří k závažným, rozhodně takovému domu větrání a topení nepostačí. Vlhkost se může do domu dostat stavebními poruchami, mezi které můžeme řadit např. špatně zvolenou izolaci základů, střechy, netěsnící izolací, nebo neodborně provedenou izolací domu, dále může vlhkost v domě vzniknout tím, že tato vlhkost byla do domu zabudována již při samotné výstavbě nebo může jít o vlhkost, kterou produkují rostliny a lidé. Již při samotné výstavbě cihlových domů bývá použito velké množství vody pro betonování, provádění omítek, litých podlah. Ovšem zdrojem vlhkosti můžou být i jiné stavební materiály.

Co pomáhá proti vlhkosti zdí?

Metod, jak účinně s vlhkostí bojovat, je celá řada. Volba dané metody záleží na konkrétní situaci, na tom daném případu, také na tom, jak moc je vlhkost do domu rozšířená, jak je dům vlhkostí napaden, ale také na finanční situaci investora. Existuje několik způsobů, jak se vlhkosti zbavit. Vedle mechanického odvlhčení domu můžete zvolit také injektážní, eletrochemický nebo elektrofyzikální způsob odvlhčení.

Podřezání zdiva proti vlhkosti Vysočina

Provedení dodatečné izolace zdiva technologií strojního podřezáníPodřezání zdiva zaručí majiteli domu efektivní odizolování v celém prostoru zdi, včetně rohů i vnitřních koutů. K tomu, aby bylo zdivo podřezáno, častokrát stačí přístup ke zdi pouze z jedné strany. Výhodou zvolení této metody je rychlost provedení. U klasického rodinného domu celá práce trvá max. do 4 dnů a navíc se podřezání vyznačuje takovou cenou, která je nejnižší ve všech možných nabízených metod mechanického izolování.

Jak k podřezání zdiva dochází?

Zdivo z cihel, nezáleží na tom, zda jsou pálené nebo nepálené, se řeže v průběžné spáře. Tato zeď je podpírána speciálními klíny s vysokou nosností. Spára, která podřezáním vzniká, se následně plní speciální cementovou směsí. Pokud je potřeba, provede odborník na odvlhčení metodu zvanou tlakování. Používané plastové izolace jsou charakteristické svým atestem proti vodě a radonu a ze všech materiálů, které se pro izolaci používají, mají nejdelší životnost. Tento druh izolace je odolný vůči solím a výkvětům na zdech. Pokud se obrátíte na odborníka, který své práci skutečně rozumí a jehož zkušenosti jsou bohaté, a podřezání zdiva bude tedy provedeno správným postupem, je naprosto vyloučeno sedání budovy. Tím, že bude dům podřezán, se ani nezvyšuje riziko přenosu otřesů nebo vibrací.

Způsoby podřezání zdiva

Při** podřezávání zdiva** je možné se rozhodnout mezi dvěma metodami, kterými se odvlhčení provede. A to buď podřezání strojní pilou, nebo podřezání diamantovým lanem. Strojní pilu k podřezání je možné použít pouze tedy, pokud zeď nepřesahuje šířku 1 metr. Diamantové lano se používá především u zdí vyrobených z kamenů, nebo smíšeného či betonového zdiva. Použití diamantového lana je metodou dražší, než je využití strojní pily. Metoda zvolená k podřezání zdiva zaručí obyvatelům domu dlouhou životnost a spolehlivost. Navíc profesionální sanace podřezáním vydrží až do konce životností celého domu.

Rizika neodborného podřezání zdiva

V případě, že je zdivo podřezáno neodborně nebo nekvalitně, hrozí domu a i vám množství rizik. K těm nejvýraznějším patří především porušení statiky budovy. Tomuto stavu je možné zabránit jedině vhodným a pečlivým postupem při sanaci. Velmi často dochází k problémům také v souvislosti se samotnou izolační vrstvou, především tedy v případech, kdy máte snahu ušetřit peníze a použít tak levné a nevyhovující materiály. Riziková jsou i napojení jednotlivých izolací, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Někteří amatéři také vynechají při izolaci části zdí tam, kde prochází plyn nebo elektřina nebo místa, kde je zhoršený přístup. V těchto místech bývá nezřídka použito pouze sanační omítky, která může sice problémy vyřešit, ovšem rozhodně ne na dlouho. Výběr kvalitní firmy je základem úspěchu.

PE fólie jako izolace domu VysočinaPlochá hydroizolační PE folie pro izolaci nadzákladového zdiva

Pokud hledáte způsob, jak účinně** zaizolovat** Váš dům před nežádoucí vlhkostí, nabízí se PE fólie, které mají mnohostranné využití. Taková fólie se používá především pro izolace domu jako hydroizolace spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu, dále k hydroizolaci a izolaci proti vodě, a to i proti agresivní vodě, dále se používá jako izolace proti radonu, nebo jako ochrana betonových a železobetonových konstrukcí. PE fólie má ale i mnohem širší využití, chrání silážní žlaby a hnojiště, chemické vany, sklady proti pronikání kapalin, samozřejmě důkladně izoluje dům atd.

Odvlhčení zdiva profesionály Vysočina

Pokud se chcete zbavit vlhkosti, a to nejen na oko, ale napořád, pokud Vás vlhkost v domě obtěžuje, zbytečně platíte víc peněz za topení, nebo vlhkost ohrožuje vaše zdraví a nepřispívá k pohodlnému a bezstarostnému bydlení, nešetřete na levných metodách a materiálech, ale obraťte se na profesionála. Jen tak totiž zaručeně zjistíte příčinu vlhkosti, což je potřeba k tomu, aby mohla být bezpečně odstraněna. Oslovte takového odborníka, který vám dokáže poradit, navrhnout varianty řešení a který je schopen výběr metody přizpůsobit vaší finanční situaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13912 (magazinpodnikani.cz#2886)


Diskuze a zkušenosti

Richard | 05.04.2013 08:03
Re: Odvlhčení zdiva Vysočina Zdravím,chtěl bych se zeptat na cenu podřezání,nebo podsekání zdiva,jedná se o zhruba 30m běžných,šíře 45cm,pálená cihla na hlíně,přístup z obou stran zdi,jsem ze Znojemska. Děkuji s pozdravem Richard.


Přidat komentář