Návrhy interiéru a poradenství Feng Shui

Máte pocit, že se ve Vašem bydlení necítíte příjemně? Nechte si poradit pomocí Feng Šuej. Tato starověká nauka Vám pomůže vytvořit harmonické prostředí jako zdroj Vaší energie a vitality a následně i spokojený život.

Zařizování interiéru za pomoci Feng Shui

Feng Shui (nebo také foneticky Feng Šuej) je prastarou asijskou metodikou, která pojednává o sjednocení lidského života s prostředím, ve kterém žije. Tím se dociluje optimální rovnováhy a příjmu dostatečné energie, která má pozitivní vliv na harmonii lidského života. Spadá sem tak oblast mezilidských vztahů, zdraví, určité životní náplně, okolního prostředí a mnoho jiných faktorů. Odborníci, kteří pracují s uměním Feng Shui se tak nezabývají jen malou oblastí, kde člověk žije, ale mohou pomoci i vybírat sídla firem či rodinných domů, aby zde nastala harmonie.

Pokud zůstaneme konkrétně u zařizování interiéru, tak zde tkví tajemství v různých postupech s použitím různých výpočtů, které spadají na každého člena rodiny. Proto zde platí, že v místě domácnosti by neměla být židle navíc, která není obsazená. Feng Shui pojednává též o správném rozložení nábytku a také o určitých pravidlech, která se při pořizování těchto interiérových kousků do interiérů dodržují. Platí zde třeba zásada, že nábytek by neměl mít ostré hrany, protože jejich energie je až moc agresivní.

Určitě vás ale zajímá, co vám jednotlivé služby v oblasti poradenství Feng Shui mohou nabídnout. Tak se s nimi seznamte níže.

Poradenství Feng Shui

S čím vším vám může pomoci** Feng Shui? Něco už jsme nadnesli. K tomu, abyste žili spokojený a harmonizovaný život, leckdy značně vadí negativní energie, které se v daném prostoru nacházejí. Nestalo se někdy vám nebo vašim přátelům, že měli neklidný spánek, často je bolela hlava a když přestěhovali postel na jiné místo, tak problémy ustaly? Mohl to být vliv různých negací, které se shlukovaly do daného místa. Někdy je ovšem daleko větší, protože se v **negativně-energickém poli nachází celé obydlí. Většina z vás nejspíše narazila na moment, kdy jste si řekli nebo jste od někoho slyšeli, že nějaký dům je prokletý. Obyvatelé tamního domu třeba často trpěli různými nemocemi nebo se v něm často umíralo, i když třeba daní obyvatelé spolu navzájem nemuseli mít pokrevně nic společného, jelikož se zde střídalo více rodin. Genetické dispozice jsou tedy vyloučeny. Působení negativních vln ale nikoli. To platí i u interiéru.

Přednášky a semináře o Feng Shui

Chcete se dozvědět něco více o Feng Shui nebo třeba uspořádat přednášku o této metodice pro své zaměstnance? Pro dobrý chod firmy je důležité, aby si spolupracovníci vzájemně vyhověli a tím pádem je nezbytné, aby znali podstatu onoho učení, které chcete ve své firmě praktikovat. Pak pochopí, že nemohou stěhovat nábytek dle své vůle, že některé ostré předměty se do kanceláří nehodí atd. Lidé mnohdy tvrdí, že někdy je pracovní atmosféra důležitější než výše platu. Proto se snažte s pomocí svých kolegů vytvořit takové** pracovní prostředí, kde si budete všichni rozumět**, což povede ke kýženým výsledkům.

sedící buddha

Z témat, která se mohou v přednáškách o Feng Shui nabízet, jsou pak oblasti jako** Feng Shui pro život** (jak uskutečnit svá přání), šťastný domov (jak si naklonit osud), nové příležitosti (jak povzbudit svoji budoucnost), oblast vztahů (jak přilákat lásku do života), barevný byt jako pestrý život (jak využít barev ke štěstí), pracovní prostor (čím povzbudit úspěch) nebo třeba doteky andělů (mystičtější podstata Feng Shui o tom, jak přivábit ochranné síly do života).

Služby poradce v oblasti Feng Shui

Poradenství zasahuje do několika sfér. Pokud si objednáte poradce v oblasti Feng Shui, tak vám na míru může vytvořit návrh interiéru či exteriéru domova a pracovní prostředí.

Návrh interiéru na míru podle Feng Shui

Odborník nejprve posoudí půdorys vašeho bytu, domu nebo mu stačí i stavební plány. Umístění v dané lokalitě, tvar a směr domu k určitým stranám, s tím vším může Feng Shui úspěšně pracovat. Odborník vám vytvoří návrh nového uspořádání místností, udělá vám kompletní návrh uspořádání nábytku, nabídne i výběr barev do daného prostoru, protože ty jsou rovněž důležité pro vnímání energií. Stejně tak si profesionál poradí i s maličkostmi, jako jsou doplňky, dekorace a různé symboly, které si můžete do svého domova dát. Celý proces vám může být předem poskytnut ve 3D vizualizaci, kde tak budete mít jasnou představu o výsledné podobě vašeho domova.

Návrh exteriéru na míru podle Feng Shui

Odborník se nejprve podívá na řešení venkovního prostoru kolem budovy. Následně pak navrhne, které případné změny by se v této oblasti měly udělat. Někdy je rozložení původního plánu ideální, proto se třeba nedivte, že profesionál vám řekne, že není třeba nic měnit. Odborník zde není od toho, aby věci za každou cenu měnil, ale aby řekl, jestli je dané řešení správné, a pokud ne, pak teprve dojde ke změně.

K těmto službám rovněž spadá i barevné řešení venkovní fasády a příhodnost její podoby.

Podpora pro firmy a podnikání prostřednictvím Feng Shui

Postup je zde obdobný jako u domu, jen se počítá s daným účelem, tedy optimálním prostředím pro profesní výkon. Rovněž se tedy hledají vhodná místa k podnikání. Následná ideální lokalita se pak postupně vizuálně tvoří, tedy se řeší barevná sladěnost interiéru i exteriéru, vybírá se a rozmísťuje vhodný nábytek pro daný typ podnikání a nabízí se i individuální řešení pro podporu prosperity a podnikání. Rovněž je ale zde možnost, že se profesionál podívá na vaše loga, firemní barvy a materiály, které spadají do vaší firmy. I to je velmi podstatné a věřte, že toho využívá řada velkých firem, jako jsou třeba obchodní řetězce. Ne náhodu mají prodavači zrovna takovou uniformu, jakou nosí. Jednotlivé návrhy jsou pak samozřejmě zase k dispozici ve 3D vizualizaci.

Jak vidíte, Feng Shui má významnou moc při sestavování našeho okolního prostředí. Tato metodika je léty prověřená a lidé, pokud se nacházejí v ideálním prostoru podle metod Feng Shui, sdělují, že jejich mezilidské vztahy, pracovní úspěchy, životní situace nebo také zdraví jsou v ideální formě. Dokládají to jednak zkušenostmi s porovnáním jiných anebo vzpomínají na dobu, kdy Feng Shui nepraktikovali.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12929 (magazinpodnikani.cz#583)


Přidat komentář