Montáž tepelných čerpadel Rakovník

Trvalý růst cen energií v mnoha z nás stále častěji vyvolává otázku, jaký způsob ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného vytápění zvolit. Největší úspory nákladů přináší podle výpočtů provoz otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Jak ušetřit náklady za provoz domu?

Tím největším důvodem pro pořízení tepelného čerpadla jsou asi peníze, které můžete ušetřit na provozu Vašeho domu. Jak jste si jistě stačili všimnout, ceny energií v posledních letech rostou stále více a jedinou možnou obranou proti vysokým platbám za elektřinu nebo plyn je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. A zde je právě šance pro Vás v podobě pořízení si tepelného čerpadla, díky kterému máte skvělou příležitost takového cíle dosáhnout. Peníze vložené do tepelného čerpadla se Vám při rostoucích cenách energií opravdu rychle vrátí zpět na dosažených úsporách. Jestliže jste si na Váš dům vzali hypotéku, zvýší Vám instalace tepelného čerpadla měsíční splátku hypotéky cca o 1.200,- Kč, ale na druhou stranu Vám zároveň sníží platby za energie o 2.500,- Kč. Díky tomu Vám za rok zbude navíc přibližně 16 000 korun.

Díky tepelnému čerpadlu můžete jednoduše a hlavně levně využívat i další technologie ve Vašem bydlení. Tak například můžete k tepelnému čerpadlu velmi snadno doplnit i řízené větrání, které Vás opět vyjde o dost levněji než klasické samostatně instalované větrací systémy. Jestliže máte čerpadlo s vrty, můžete snadno získat pro svůj domov klimatizaci, která pracuje po celý rok, dá se říct, bez provozních nákladů.

Co se týká životního prostředí, je k němu tepelné čerpadlo mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Díky jeho používání se podstatně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin a proto jsou tepelná čerpadla výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v dotačním programu Zelená úsporám.

Montáž tepelných čerpadel Rakovník

Tepelná čerpadla znamenají dnes velmi moderní, oblíbený a zároveň levný způsob ekologického vytápění domů. Mezi ně se řadí rodinné, firemní, ale i průmyslové budovy. Systém tepelných čerpadel je postaven na vytápění za pomoci tepelné energie zejména z okolí vytápěné nemovitosti, přičemž je několik způsobů, jakou formou mohou fungovat. Hlavní myšlenkou však zůstává schopnost využití obnovitelných zdrojů pro zajišťování teplého vzduchu a vody. Pokud se pro tento systém vytápění rozhodnete, není důležité pouze zvážit, jaký druh tepelného čerpadla je vhodný pro vaši nemovitost, ale i to, aby vám jeho montáž zajistila specializovaná společnost, která má dlouhodobé zkušenosti a zajistí vám nejen poradenství a kvalitně provedenou práci, ale i dobré zaškolení, následný servis a řešení možných problémů, které v souvislosti se zařízením mohou v budoucnu nastat.

Montáž tepelných čerpadel Rakovník

Montáž tepelných čerpadel vám v Rakovníku může zajistit firma pana Tomáše Tichého. Kontaktovat ji můžete na mobilním telefonním čísle +420602458959, případně na emailové adrese topatom@centrum.cz. Více informací o této společnosti naleznete na internetové adrese www.topatom.cz.

Tepelná čerpadla pro rodinné domy Rakovník

Existuje několik typů tepelných čerpadel, které jsou rozděleny podle způsobu získávání tepla z okolního prostředí. Pro rodinný dům je vhodné zvolit takový typ tepelného čerpadla, který co nejlépe vyhovuje místním podmínkám. Výkon tepelného čerpadla je nutné stanovit podle tepelných ztrát domu. Proto je potřeba zvolit právě takový výkon, který postačí k vytopení nemovitosti.

Princip rozhánění teplého vzduch po domě

Jaké tepelné čerpadlo zvolit?

Typy tepelných čerpadel jsou:

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, montáž Rakovník

Tepelná čerpadla vzduch-voda se využívají zpravidla z takových důvodů, když potřebujete ušetřit finance za hloubení vrtu anebo nemáte dostatečně velký pozemek pro zemní kolektor. Tento typ topného systému může být navržený s radiátory nebo podlahovým topením.

Tepelné čerpadlo země-voda, montáž Rakovník

Nejvyšší účinnost má tepelné čerpadlo typu země-voda. Typ země-voda znamená, že tepelné čerpadlo získává teplo ze země a předá ho vodě. Vedení pro čerpání tepla se ukládá buď do zemního kolektoru nebo vrtu. Vedení je z plastových trubek, ve kterých cirkuluje pracovní látka, kterou je chladivo. Chladivo odebírá teplo okolní zemi, které se potom využije na topení. Hloubku vrtu je nutno určit dle požadovaného výkonu tepelného čerpadla. Vrt zabere hrozně málo místa. Je však dražší než kolektor. Zemní kolektor se montuje v nezámrzné hloubce a k jeho vybudování je potřeba větší plochy pozemku, který není zastavěný, neboť potřebuje větší plochu, než jakou má vytápěná nemovitost. Jde o klasický způsob vytápění, které využívá radiátory nebo podlahové topení.

Tepelné čerpadlo voda-voda, montáž Rakovník

Tepelné čerpadlo voda-voda je výhodné zejména tehdy, máte-li blízko nemovitosti studnu, která bude mít celoročně dostatečnou kapacitu vody. Voda protéká výparníkem tepelného čerpadla a vrací se zpátky do země.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, montáž Rakovník

Typ tepelného čerpadla vzduch-vzduch získává teplo ze vzduchu. Tento typ se dá použít na celém území České republiky, ovšem v jižních oblastech, kde je po celý rok vyšší průměrná teplota vzduchu, bude mít vyšší účinnost. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch se používá hlavně pro vytápění pasivních domů. Je ovšem možné jej využívat i jako klimatizaci. Rozvod vzduchu bývá zabudován v podlaze nebo ve stropě.

Princip funkce tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo zpracovává přírodní teplo. Vychází z mechanizmu přenosu tepla z jednoho místa na druhé. V takovém případě jde o přenos tepla z okolního prostření do nemovitosti a jeho následné využití pro topení. Teplo se odebírá buď ze země, vzduchu nebo vody.

Jaké jsou hlavní části tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo má 4 hlavní části a to:

  • Výparník, což je výměník tepla, ve kterém se ohřívá pracovní látka. Ta se zahřeje tím, že odebírá teplo vzduchu zemi nebo vodě.
  • Kompresor tepelného čerpadla plní takovou funkci, že stlačuje plynnou pracovní látku a tím se několikanásobně zvýší její teplota. Pro pohon kompresoru slouží elektromotor.
  • Kondenzátor je dalším výměníkem, který předává získané teplo na další využití v radiátorech pro topení. Pracovní látka, která je kompresorem stlačená na vysoký tlak, se předáním tepla ochlazuje.
  • Expanzní ventil plní u tepelného čerpadla takovou funkci, že se v něm upravuje tlak pracovní látky na původní hodnotu.  Chladivo předalo své teplo do topné soustavy a má opět svoji původní nízkou teplotu.

K čemu je možné využít tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo slouží především k vytápění domů. Takový zdroj tepla je výhodný zejména díky finanční návratnosti. Vysoká účinnost tepelného čerpadla znamená značnou úsporu nákladů na vytápění. Kromě vytápění je možné tento centrální zdroj tepla využít i pro ohřev teplé vody. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny energií, je možné pro přípravu teplé vody vhodně kombinovat tepelná čerpadla se solárními kolektory. Obrácený chod tepelného čerpadla umožňuje teplo odnímat, což znamená, že funguje zcela stejně jako klimatizační jednotky. Klimatizaci lze dle způsobu vytápění provádět vzduchem nebo taky vodou. V případě vody to mohou být stropní deskové výměníky nebo podlahové topení. Stále více moderní je mít v současné době u nově postaveného domu vybudovaný bazén. Aby mohl být bazén celoročně používaný, je nutné zajistit mimo letní měsíce ohřev vody. I k tomuto můžou sloužit speciální bazénová tepelná čerpadla typu vzduch-voda, nebo taky přímo tepelné čerpadlo, které v rodinném domě slouží pro vytápění.

Vysoká účinnost tepelného čerpadla a jeho variabilita nenajde srovnání s žádným jiným topným systémem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13643 (magazinpodnikani.cz#2223)


Přidat komentář