Montáž tepelných čerpadel Domažlice

Tepelná čerpadla jsou v současné době stále více aktuální téma. Dnes, kdy se klasické energie, zejména plyn a elektřina, stále více zdražují, se dostávají do popředí různé alternativní zdroje energie, mezi které patří právě i tepelná čerpadla.

Který způsob vytápění domácnosti je nejúčinnější?

Zjednodušeně se dá říci, že tepelné čerpadlo je zařízení, které s dost vysokou účinností využívá k topení či ohřevu vody teplo, jež je v různých podobách obsažené v přírodě. Jedná se o jeden z nejúčinnějších způsobů vytápění objektů, zvláště pak rodinných domů. Tepelné čerpadla jsou velice vhodné pro tzv. nízkoenergetické nebo pasivní domy, ať již pro topení či ohřev vody, klimatizaci, využití ale také naleznou i pro vytápění bazénů. Jak již bylo zmíněno, tepelné čerpadlo využívá obnovitelné zdroje energie obsažené v přírodě, a to v zemi, vodě a vzduchu a jsou pak označována jako vzduch – voda, země – vzduch, apod. První slovo označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo pak označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země/voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Mezi výhody takového čerpadla v neposlední řadě patří i to, že se jedná o ekologický zdroj energie. Například u bytových domů vznikají vysoké náklady na energii. I když dům zateplí, vymění okna, stále ještě jsou náklady dosti vysoké. Investice do tepelného čerpadla nejen sníží náklady těchto domů, ale zpříjemní bydlení i v teplých měsících roku.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Velmi zjednodušeně lze princip tepelného čerpadla přirovnat k principu chladničky. Primární okruh tepelného čerpadla odebírá teplo z okolního vzduchu nebo země, nejčastěji prostřednictvím kapaliny, nemrznoucí směsi, která proudí v trubkách zakopaných v zemi a „natahuje“ teplo z okolí, poté je koncentruje a předává do topné soustavy. V tepelném čerpadle je kondenzátor, výparník a kompresor, jež tvoří uzavřený okruh. Teplo se odnímá pracovní látkou, která například, jak je již uvedeno, u zemního kolektoru cirkuluje v hadicích zakopaných v zemi. Teplo získané z okolí odebírá výparník, kde se předá chladivu kolujícím uvnitř zařízení. Chladivo se tím pak ve výparníku vypaří, čímž vznikne plyn, který je nasán kompresorem. Opakovanou kompresí se zvýší teplota pracovní látky, která je předána do topného systému. Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota až na cca 80°C. Ta poté prochází kondenzátorem a předává svoje teplo topnému okruhu. Zde se pracovní látka zchladí a směřuje zpět k výparníku, aby mu opět odebrala teplo. Tento cyklus se stále a rychle opakuje, což způsobuje, že tepelné čerpadlo skutečně přečerpává teplo z vnějšího prostředí do vytápěného domu.

Tepelná čerpadla k bazénu Domažlice

Nejlepší volbou pro bazénová tepelná čerpadla je systém vzduch – voda. Tepelné čerpadlo k bazénu je zařízení, jež umí odebrat energii z okolního vzduchu a pomocí kompresoru ji přečerpá na vyšší teplotní hladinu a předá ji pro potřeby vytápění vody v bazénu. Fungují i v zatažených dnech a nejsou tak přímo závislé na slunci, jako například solární panely. Na trhu je několik typů tepelných čerpadel od různých výrobců, např. se zabudovaným nerezovým výměníkem nebo v provedení Titan pro úpravu vody pomocí solné elektrolýzy. Tepelná čerpadla pro ohřev vody v bazénu slouží od jara do podzimu, avšak během zimy musí být tepelné čerpadlo odpojeno a zazimováno. Čerpadlo se instaluje ve venkovním prostředí a je připojené do bazénového okruhu systémem zvaným „by – pass“. Velkou výhodou tepelných čerpadel je jejich poměr příkonu/výkonu a to, že se jedná o velice ekologický i ekonomický způsob vytápění. Zapojení tepelného čerpadla do systému je celkem jednoduché a nevyžaduje nějaké velké zásahy.

Tepelná čerpadla - snížení nákladů na vytápění

Tepelná čerpadla mají nespočet výhod, o kterých je dobré se zmínit. Je to zejména jejich vysoká účinnost, která se označuje hodnotou zvanou topný faktor. Topný faktor je poměr získané energie a dodané energie. Topný faktor se pohybuje v hodnotě asi 3 – 5. Znamená to tedy, že tepelné čerpadlo dokáže vyrobit 3 – 5x více tepla než kolik spotřebuje energie. Odebíráním tepla z přírody lze získat daleko více energie, než kolik jí je dodáno ve formě elektřiny. Takovou vlastnost žádný jiný topný systém nemá. Snížit náklady na pořízení tepelného čerpadla může pomoci státní dotace, kterou lze za splnění určitých podmínek využít. Dotace jako je zelená úsporám podporují úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.  Tepelná čerpadla jsou vhodné zejména pro nízkoenergetické domy, které díky kvalitní izolaci mají náklady na vytápění velice nízké. Tyto domy mají speciální vzduchotěsnou konstrukci a nízké nároky na vytápění nedoporučují použití takových zdrojů, jako jsou třeba kotle na uhlí, dřevo, plyn nebo peletky. Tyto faktory staví tepelná čerpadla do role nejvýhodnějších zdrojů energie pro nízkoenergetické či pasivní domy, jak pro výrobu tepla, tak i pro ohřev vody. Další výjimečnou vlastností tepelných čerpadel je jejich ekologičnost. Tepelné čerpadlo na rozdíl od jiných zdrojů neprodukuje svoji činností žádné exhalace, což zamezuje kažení vzduchu v okolí. I používání fosilních paliv nebo uhlí a dřeva přes svoji zdánlivou výhodnost ničí v poměrně širokém okolí vzduch. Výhodou také je, že tepelné čerpadlo Vám umožní jednoduše a levně využívat další technologie ve vašem domě. K tepelnému čerpadlu lze jednoduše doplnit třeba řízené větrání, které pak bude mnohem levnější než běžné samostatně instalované systémy. Jestliže budete mít čerpadlo s vrty, můžete snadno získat pro svůj dům klimatizaci, která pak pracuje celoročně v podstatě bez jakýchkoliv provozních nákladů.

Než si pořídíte tepelné čerpadlo

Jestliže tepelné čerpadlo vlastníte nebo o něm přinejmenším přemýšlíte, je důležité k tepelnému čerpadlu přizpůsobit i další faktory, které Vám v konečném důsledku pomohou ušetřit nemalé peníze. Je to například podlahové vytápění v celém domě, které potřebuje nižší teplotu vody než radiátory. Dále je to dobré zateplení, apod. Tepelné čerpadlo pak pracuje s vyšším topným faktorem, díky čemuž má menší spotřebu elektrické energie, za kterou musíte platit. Při montáži tepelného čerpadla se rozhodněte pro to, které má topný faktor vyšší, budete tak mít menší spotřebu elektrické energie. Pokud správně nastavíte ekvitermní regulaci čerpadla na začátku provozu, budete mít v následujících letech levnější provoz. Vše potřebné by Vám ale měla odborná firma, která bude čerpadlo montovat, vysvětlit a poradit, aby se provoz stal co nejekonomičtější.

Nabídka solárních panelů

Solární panely patří k dalším alternativním způsobům vytápění a ohřevu vody. Solární panely jsou nástrojem, jak sluneční paprsky efektivně zpracovávat a měnit je v požadovanou energii. Vyplatí se jejich pořízení i pro Váš dům? Solární panely dokážou už dnes vyrábět levnou energii, která se vyplatí každému. Podstatnou výhodou je, že se jedná o nevyčerpatelný zdroj energie. Solární panely navíc žádným způsobem nezasahují do stavu životního prostředí. Technologie, která energii ze slunce pro dům zpracovává, neprodukuje žádné škodlivé látky, není hlučná, ani jiným způsobem obtěžující. Výhodou solárních panelů je také vysoká úspornost, která dosahuje úspory až 80 % nákladů na topení a ohřev užitkové vody. Na druhou stranu je ale nevýhodou vysoká počáteční investice, kolísavá a mnohdy nedostatečná intenzita slunečních paprsků.

Klimatizace

Klimatizace se v dnešní době stávají standardním vybavením komerčních i obytných prostorů. Klimatizace se instalují na míru objektu i jeho obyvatel. Jde o to, že dnes již zdaleka nejde jen o klimatizaci v letním období. Moderní klimatizace nachází využití po celý rok. V létě chladí, v chladném období temperuje a ohřívá.

Klimatizační zařízení můžeme rozdělit do následujících skupin podle své funkce:

  • chladící,
  • vytápěcí,
  • větrací,
  • filtrační s čištěním vzduchu,
  • zvlhčovací a odvlhčovací,
  • kombinace předchozích.

Instalace moderní klimatizace se vyplatí proto, že má velmi tichý provoz, plynulou regulaci, kterou je možné řídit automaticky i ručně, vysokou a rychlou účinnost a velmi dlouhou životnost. Přitom i cena je příjemná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13646 (magazinpodnikani.cz#2231)


Přidat komentář