Montáž solárních systémů - Rožnov pod Radhoštěm a okolí

Uvažujete o instalaci solárních kolektorů? Současné zvyšování cen energií nabádá poohlédnout se za novými trendy, využívat co nejvíce alternativní zdroje vytápění. Jedním z alternativních zdrojů energie je slunce.

Z jakých zdrojů energie můžeme vybírat?

Život bez** energie** už si dávno nedokážeme ani představit. Stačí stisknout vypínač a svítíme, otočíme kohoutkem u radiátoru a máme doma teplo. Energie tedy využíváme jako zdroj světla a tepla. Zdroje energie, které se běžně používají, se pomalu budou vyčerpávat, a tak se dá předpokládat, že jejich ceny stále porostou. Energii můžeme získat hned z několika zdrojů. Jednak spalováním plynu nebo tuhých paliv, nebo využitím vodních a jaderných elektráren. Energii však umíme vyrobit také ekologicky, a to za pomoci solárních článků. Většinou sice využíváme energie, které nám dodávají distributoři, ale těm je třeba také za odběr energie zaplatit. A při tom můžeme mít energii zdarma a nemusíme tedy za její využití platit nic. Stačí využít nejmodernější technologie a nechat si namontovat ekologické solární panely.

Solární systémy, solární panely Rožnov pod Radhoštěm a okolí

V našich krajích se využívají solární panely především k ohřevu teplé užitkové vody nebo k přitápění. Solární energie je získávána svitem slunce, které na solární panely působí. Největší množství sluneční energie lze využívat v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i v našich podmínkách jsou solární systémy velmi dobře využitelné. Na plochu jednoho čtverečního metru dopadá ročně cca do 1100 kWh sluneční energie a celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) se v našich podmínkách pohybuje v rozmezí 1400 - 1700 h/rok. V některých oblastech je udávaná doba slunečního svitu dokonce až 2000 h/rok. Je to energie, kterou můžeme získávat zdarma, tak proč této možnosti nevyužít?

Využití sluneční energie k ohřevu vody a vytápění

Aktivní** využití sluneční energie** ve formě solárních systémů přináší řadu výhod. Solární panely jsou přídavná technická zařízení, která dokáží energii ze slunce přeměnit v teplo, a to zcela zdarma. Jedná se o využití termické energie, sloužící především k ohřevu vody a k přitápění. Po prvotních investicích, kdy si solární panely necháte namontovat, se Vám vložené finanční prostředky začnou vracet ve formě úspor za energie. Již se nebude hrozit nad výší nedoplatků, které Vám distributor tepla do této chvíle zasílal. Sluneční energie Vám poskytuje teplo zdarma.

Solární ohřev teplé užitkové vody Rožnov pod Radhoštěm

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) je jedním z nejčastějších využití solárních systémů. Výhodou těchto systémů je vysoká efektivita a jednoduchost. Správně navržený a instalovaný solární termický systém Vám může ušetřit až 70% ročních nákladů na přípravu TUV. Současně je třeba zmínit životnost solárních systémů, která se pohybuje kolem třiceti let. Pro ohřev teplé užitkové vody pro rodinné domky solární energií se používá obvykle jeden sluneční kolektor na 100 litrů teplé vody, který dokáže vodu ohřát (v závislosti na slunečním svitu) až na teplotu 80°C. Pro dvou až tříčlennou rodinu se doporučuje minimální velikost solárního systému ve velikosti 200 až 300 litrů, ale záleží na místních podmínkách. Přesné údaje pro Váš dům Vám rádi zodpoví pracovníci odborné firmy.

Gravitační solární systémy Rožnov pod Radhoštěm

Gravitační solární systémy jsou určeny pro zákazníky, jejichž spotřeba teplé užitkové vody nepřesahuje 300 l denně. Jedná se o jednoduché solární produkty, které pracují na gravitačním principu. Solární zásobník je umístěn výškově nad solárními kolektory a vlivem termiky teplá voda stoupá směrem vzhůru. Boiler na teplou vodu bývá umístěn zpravidla do podkrovních částí domů a je vyráběn v objemech od 120 do 300 litrů. Tento jednoduchý gravitační solární systém je vhodný až pro pětičlenné domácnosti, chaty, rodinné domky a další objekty. Odborná firma Vám v tomto případě přijde namontovat solární panely, solární zásobník, expanzní nádobu, galvanizovanou nosnou konstrukci a veškeré komponenty propojí pomocí instalatérského materiálu.

Solární systémy s nuceným oběhem

Solární systémy s nuceným oběhem jsou doporučovány uživatelům, kteří chtějí dosáhnout vyšší účinnosti solárního systému a chtějí mít kontrolu nad teplotními energiemi získanými solárním systémem. Solární systémy s nuceným oběhem jsou používány také v případech, kdy konstrukce domu nedovoluje použití samotížného systému. Součástí systému je vysoce kvalitní čerpadlová jednotka, která zabezpečuje oběh teplonosné kapaliny mezi kolektory a boilerem. Čerpadlo je opatřeno teplotními senzory, takže je možné sledovat teplotu vody na kolektorech i v částech zásobníku. Solární systém s nuceným oběhem TUV je vhodný pro chaty, rodinné domy a menší penziony.

Přitápění pomocí sluneční energie

Systém solárního ohřevu teplé vody přináší ekonomický ohřev užitkové vody, ale to není vše. Pomocí solárních systémů je možné také přitápět. To je velmi výhodné v době, kdy venku ještě nemrzne, ale už je chladno. V tomto období nemusíte topit běžným způsobem a po dlouhé období máte zajištěno přitápění zdarma. Úspora za teplou vodu a podporu přitápění Vám ročně přinese až 70% na ohřev TUV a 35% na vytápění. Instalace solárních systémů je vhodná nejen pro rodinné domy, ale je určena také pro sportovní zařízení, firmy a ubytovací zařízení.

Solární ohřev bazénu Rožnov pod Radhoštěm

Systém solárního ohřevu teplé vody přináší další možnosti. Pokud vlastníte bazén víte, že trvá poměrně dlouho, než se v něm voda ohřeje na příjemnou teplotu. ale instalace solárního ohřevu Vám prodlouží sezonu u krytých bazénů o dva až tři měsíce a pomáhá kompenzovat teplotní výkyvy také u nekrytých bazénů. Ohřev bazénů s použitím slunečních kolektorů pro celoroční provoz se obvykle kombinuje s ohřevem teplé užitkové vody současně s přitápěním. Tímto způsobem můžete solární systém efektivně využívat v průběhu celého roku a jeho návratnost je ještě mnohem rychlejší.

Výhody využívání solárních systémů

Výhody jsou:

  • Nevyčerpatelný zdroj energie, který je dostupný všude
  • Ekologicky nejčistší způsob k výrobě teplé vody
  • Žádné negativní účinky na životní prostředí, žádné škodlivé zplodiny, kouř ani hluk
  • Solární energie je jediný obnovitelný zdroj
  • Získání tepelné energie zcela zdarma
  • Instalovaný solární systém dále zhodnocuje Vaši nemovitost
  • Životnost je delší oproti běžným systémům vytápění (kotle apod.)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13627 (magazinpodnikani.cz#2151)


Přidat komentář