Montáž solárních systémů - Chomutov

Montáž solárních systémů je vždy otázkou profesionálního přístupu a odborných znalostí. Mít doma propracovaný solární systém je dnes velmi oblíbeným tématem v domácnostech. Chcete mít svůj solární systém? Oslovte odbornou firmu.

V dnešní době jsme všichni nuceni šetřit. Také je zde potřeba začít brát ohledy na přírodu a využívat více možností, které nám ona sama nabízí, třeba v podobě alternativních zdrojů, jako jsou kupříkladu solární systémy.

Montáž solárních systémů Chomutov

Rozhlédnete-li se pozorně ve svém okolí, zjistíte, že je stále více lidí, kteří ve své domácnosti využívají solární systémy. Ono se ani není čemu divit, když neustále slyšíme, že se bude zdražovat a musíme stále více šetřit. A na čem jiném se musí šetřit, než na věcech, které využíváme nejčastěji, jako je elektřina, teplá voda, vytápění atd. A právě s těmito třemi zmíněnými věcmi nám pomohou právě solární systémy.

Kde všude lze solární systémy instalovat?

Instalace solárních systémů musí být vždy prováděna odbornou firmou, která nejlépe ví, kde by měly být solární systémy umístěny. Se solárními systémy se můžeme setkat téměř kdekoli od střechy domů či karavanu, přes bazén až po solární elektrárny umístěné na různých loukách apod. Součástí fotovoltaického solárního systému, který je využíván velmi hojně, jsou fotovoltaické panely, měniče napětí, podpůrné a jistící prvky, konstrukční prvky a kabely.

Jaké jsou části solárního systému?

Solární systém se skládá hned z několika částí. Základními prvky celého solárního systému jsou solární kolektory, akumulační nádoba neboli zásobník, čerpadlová skupina a regulace. Dalšími prvky, které musí solární soustava obsahovat, jsou také nosná konstrukce, potrubí včetně izolací, nemrznoucí směs a také fitinky. Jednotlivé druhy solárních systémů se liší v závislosti na jejich využití.

Jak se solární systém ovládá a udržuje?

Ovládání celého solárního systému je bezpracné, neboť vše je řízeno automaticky. Vše si systém hlídá sám, což znamená, že se sám reguluje a vyhodnocuje, kdy jsou příznivé vyhlídky pro ohřev vody, přičemž neustále porovnává teplotu v kolektorech a zásobníku. V případě, kdy dojde ke splnění nastavené diference teplot, je regulací vydán pokyn oběhovému čerpadlu, které uvede systém do chodu. Rovněž údržba solárního systému není vůbec potřeba. Solární systém disponuje regulační jednotkou, která vyhodnocuje teplotu na kolektorech a také teplotu vody v zásobníku, přičemž při vzniku rozdílu teplot spouští či zastavuje průtok nemrznoucí směsi daným solárním okruhem. Pravidelně by se měla kontrolovat pouze anoda v bojleru a každých 6 let je potřeba výměna nemrznoucí směsi v solárním systému.

Je nutné solární panely někde hlásit?

Toužíme-li mít doma solární panely, není potřeba žádná zvláštní povolení a už vůbec ne stavební povolení. Pouze v případě, že chcete umístit solární panely na památkově chráněnou budovu je zapotřebí požádat o souhlas s umístěním památkový úřad. Bez tohoto povolení nelze na danou památkově chráněnou budovu solární panely umístit.

Co je solární kolektor?

Obecně řečeno je solární kolektor zařízení, které pohlcuje sluneční záření a to poté mění na tepelnou energii. V solárním kolektoru je zahříváno teplonosné médium, které je poté přesunuto přes čerpadlo do solárního bojleru, ve kterém je ohřívána studená voda. Tato studená voda je po zahřátí používána buďto ke spotřebě nebo topení. V dnešní době jsou solární kolektory využívány nejčastěji právě k ohřevu teplé užitkové vody. U rodinných domů jsou solární kolektory využívány též k ohřevu vody v bazénech. Existují však složitější systémy, jako je například instalace pro ohřev vody spolu s vytápěním objektu atd.

Jaké jsou výhody solárních systémů?

Stále více z nás přemýšlí o solárních systémech, avšak některé odradí nedostatek informací. Proto je potřeba říci si, všechny klady neboli výhody, které tyto soustavy mají. V první řadě, je rychlost s jakou se nám navrátí investice, která je počítána na 5-7 let a také fakt, že nám solární systém dokáže ušetřit až 80% celkové energie na ohřev vody. Další výhodou je spolehlivost, s jakou tento systém pracuje a fakt, že je plně automatizovaný a bezúdržbový, což jej staví do pozice výjimečných systémů vůbec. Mnozí z nás mají strach z délky životnosti, avšak ta se pohybuje v délce až 30 let. A v neposlední řadě je nutno zmínit jednu z nejdůležitějších věcí a tou je, že solární systémy šetří životní prostředí, čímž pomáháme nejen přírodě, ale také sami sobě.

Jak si zvolit správný druh solárního systému?

Jak je již uvedeno výše existuje mnoho druhů solárních systémů a vybrat si z nich ten pravý, který by pomohl ušetřit nám je velmi složitou záležitostí. Nikdo z nás, kteří se problematikou solárních systémů nezabýváme na profesionální úrovni, nepozná, který z nich zvolit. Proto je velmi důležité ještě před výběrem solárního systému oslovit odbornou firmu, která nám propočítá vše, co je potřeba a vyhodnotí výsledky, na jejichž základě nám doporučí ten nejvhodnější druh solárního systému. Vzhledem k tomu, že jsou solární systémy složitou záležitostí a hlavně finančně náročnou, měli bychom si vše důkladně promyslet.

Lze instalovat solární systém svépomocí?

Odpověď na výše uvedenou otázku není jednoduchá. Některé druhy solárních systémů lze sice instalovat svépomocí, avšak ve vlastním zájmu bych já osobně k této možnosti nepřistoupila. Hlavní věcí je jak jistě víme, aby byly solární systémy instalovány odborně a profesionálně, což instalace solárních systémů svépomocí nesplňuje. Možná se mezi námi najdou jedinci, kteří se k tomuto odhodlají, avšak nikdy nemohou mít jistotu, že udělali vše dokonale, což znamená, že neví, zda bude solární systém pracovat přesně tak, jak má. Jistotu dokonalé instalace solárního systému nám může dát pouze odborná firma, zaměstnávající kvalifikované odborníky, kteří znají všechny postupy a zásady. Toužíme-li po dokonalém solárním systému, který nám bude pracovat bezchybně, dokonale a po dlouhou dobu, měli bychom si na jeho instalaci povolat vždy odbornou firmu Chomutov.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13630 (magazinpodnikani.cz#2164)


Přidat komentář