Montáž sádrokartonu - Plzeň-jih

Sádrokartonové desky nabízí estetický, ale také praktický prvek v oblasti izolace zvuku i tepla. Profesionální montáž sádrokartonu pak přináší kvalitní, rychlé a zároveň cenově výhodné řešení jak rekonstruovat bytový i nebytový prostor.

Sádrokarton má řada z nás spojený se sádrokartonovými příčkami. Sádrokartonem však také můžete snížit, zateplit strop, což ocení především majitelé objektů s vysokým stropem. Vysoké stropy mohou být sice efektní, ale ne již tak praktické, co se týká vytápění a financí vynaložených v topné sezóně. Co se týká zateplení, je možné pod sádrokartonovou desku umístit příslušný izolační materiál, díky čemuž se zlepší tepelný komfort interiéru. Zmínit bychom také měli akustické možnosti sádrokartonu, které zlepší slyšitelnost v místnostech. Sádrokarton můžete použít, jak pro dílčí práce, například v podobě předělu místností, tak pro kompletní rekonstrukce, jako je modernizace bytového jádra, realizace půdní vestavby. Pro všechny sádrokartonářské práce však platí stejný požadavek, a to zkušenost práce se sádrokartonem. Jen precizně provedená montáž sádrokartonu, Vám přinese očekávané a požadované výhody sádrokartonu v plné míře.

Sádrokartonové práce v interiéru

Objednáte-li si firmu na sádrokartonové práce, pak se s ní můžete domluvit na celé škále služeb. Sádrokartonové práce se týkají například snížení stropu, zateplení stropu, sádrokartonových podhledů, sádrokartonových příček a předělů, půdní vestavby, bytového jádra aj. Sádrokartonové práce se však také mohou týkat jiných změn v interiéru, než jen například dispozičních. Sádrokartonové desky nabízí úpravu interiéru, a to v rámci zbudování polic, skříní, kdy bude záležet čistě na Vás, zda budete mít nábytek pouze ze sádrokartonu, nebo v kombinaci se standardním materiálem pro nábytek. Vzhledem k tomu, že lze sádrokarton ohýbat, řezat, a všelijak tvarovat, můžete dosáhnout vskutku originálního řešení.

Suchá výstavba, konečná úprava sádrokartonových desek

Při výstavbě, stejně tak rekonstrukci, je možné přistoupit výlučně k mokrému, či suchému způsobu výstavby, či ke kombinaci obou. Suchá výstavba, stejně tak mokrá, má svá specifika, na která je třeba pamatovat. Jedna ze stěžejních montážních podmínek suché výstavby, je montáž sádrokartonových systémů až po dokončení a řádném vyschnutí veškerých mokrých procesů. Především se pak jedná o stěny a podlahy. Jak stropy, tak stěny by měly vykazovat ustálenou vlhkost, kdy je nutné, aby byly vyzrálé, suché. Teprve poté může přijít na řadu suchá výstavba. Již podle tohoto technologického postupu poznáte, zda máte před sebou profesionály, či nikoliv. Poté, co je provedena suchá výstavba, respektive je namontovaný sádrokarton, může přijít na řadu finální povrchová úprava. Po přebroušení, přetmelení sádrokartonu, ho můžete nechat vytapetovat, obložit, nebo vymalovat. Pokud bude suchá výstavba v koupelně, kde budete chtít mít obklad, pak firma přistoupí k využití sádrokartonového pláště, či zesílení sádrokartonové konstrukce. Keramický obklad je jistou zátěží, na což je nutné již při samotné suché výstavbě pamatovat.

Typy sádrokartonových desek – typy sádrokartonu

Jednotlivé sádrokartonové desky se podle svého užití rozlišují barevným odstínem. Barvy však nemají nic společného s estetickou stránkou. Podle barvy sádrokartonové desky můžete rozpoznat jejich dílčí technologické a fyzikální vlastnosti. Základní typ sádrokartonové desky poznáte jednoduše, kdy je odlišen bílou barvou. Základní typ se běžně využívá při suchých sádrokartonových výstavbách, rekonstrukcí. Již z typového označení, že se jedná o základní typ, můžete počítat také s nejnižší cenou sádrokartonu. K dalším typům sádrokartonových desek jsou červené sádrokartony, které přináší zlepšení protipožárních ochran. Můžete se také setkat se zeleným sádrokartonem, který je určený pro vlhké prostory. Zelený sádrokarton je opatřený vrstvou impregnace, díky čemuž dochází k zamezení případnému kontaktu s vodou.

Vlastnosti sádrokartonových desek

Sádrokartonové desky obecně jsou lehké, pevné, dobře opracovatelné, nehořlavé, propouštějící vodní páru. Sádrokartonové desky izolují vůči hluku, a v určité míře také izolují vůči úniku tepla. Určitě také u sádrokartonových desek oceníte jejich elektrickou a pachovou neutrálnost a zdravotní nezávadnost. Není však sádrokartonová deska jako sádrokartonová deska. Uvedené vlastnosti najdete de facto u každého typu sádrokartonu. Můžete si však také vybírat z výše uvedených typů sádrokartonových desek, které jsou doplněné speciálními vlastnostmi. Dvouplášťová sádrokartonová příčka, která je vyplněná izolací, vám může nabídnout lepší hodnoty útlumu hlučnosti, než například klasická masivní zděná stěna. Sádrokartonová deska Vám může také zlepšit neprůzvučnost zděných stěn, kdy se přistupuje k tzv. předstěně. A pak je tu také možnost akustických sádrokartonových desek, které nabízí potřebnou zvukovou izolaci uvnitř interiéru. Firmu, kterou si vyberete na montáž sádrokartonu, Vám nejen provede montáž, ale také Vám podle svých znalostí a zkušeností doporučí nejvhodnější typ sádrokartonu.

Sádrokartonové konstrukce, příčky, stěny, podhledy

Sádrokartonové konstrukce jsou ideálním řešením pro výstavbu půdní vestavby, neboli pro zbudování sádrokartonového podkroví. Sádrokartonové konstrukce jsou však také spojené se sádrokartonovými příčkami, sádrokartonovými suchými omítkami, sádrokartonovými předsazenými stěnami, sádrokartonovými podhledy, sádrokartonovým obložením stropů. Uvažujete-li o rekonstrukci bytového jádra, pak i v tomto případě jsou sádrokartonové desky významným ulehčením. Je však třeba zvolit správný typ sádrokartonových desek. Do vlhkého prostředí jsou vhodné impregnované sádrokartonové desky, které využijete také například pro prádelnu, respektive všude tam, kde je riziko zvýšené vlhkosti.

Půdní vestavby, rekonstrukce půdy

Na trhu najdete firmy, které provádí rekonstrukci půdy s použitím sádrokartonových desek. Právě sádrokarton představuje ideální stavební materiál pro půdní vestavby. Sádrokartonové desky umožňující suchou výstavbu, mohou být namontovány jako podlaha, příčka, obložení stropu a zkosených stěn. Efektivního vzhledu půdní vestavby docílíte se sádrokartonem, který je možné různě tvarovat, ohýbat, a celkově lehce opracovat. Vaše půdní vestavba tak může být plná specifických prvků, kterých lze lehce dosáhnout s využitím sádrokartonu.

Realizace půdní vestavby s využitím sádrokartonových desek

Vybraný typ sádrokartonových desek se upevní do předem připravené konstrukce. Postup práce spočívá v montáži dvou sádrokartonových desek proti sobě. Tento způsob montáže sádrokartonu na půdním prostoru nabízí vznik potřebně velkého prostoru pro následné vedení elektriky, ale tak odpadních, vodovodních trubek. Po montáži sádrokartonových desek dochází na upevnění speciálního tmelu. Poté následuje finální krok, který spočívá v obložení, vytapetování, či vymalování sádrokartonu.

Bytová jádra se sádrokartonem

Bytové jádro řešené sádrokartonem přináší hned celou řadu výhod. Jednou z nemalých výhod je snadnost vedení veškerých rozvodů, a to odpadů, vody, stejně tak i elektroinstalace v samotných dutinách sádrokartonových příček. V jednom z předchozích odstavců jsme zmínili i nutnost pamatování na nosnost sádrokartonu, pokud si zvolíte keramický obklad. Nejedná se však o žádný neřešitelný problém, a to ani v případě potřeby zavěšení umyvadla, klozetu. V tomto případě se přistupuje k řešení v podobě speciální nosné konstrukce, která se zabudovává do meziprostoru sádrokartonové příčky. Bytové jádro řešené sádrokartonem, je zbudované za podstatně kratší dobu, než by tomu bylo u mokrého způsobu výstavby. Není také vůbec důvodu se obávat, že by se snad sádrokarton promáčel, protože bude použit impregnovaný typ sádrokartonové desky. Bytové jádro řešené sádrokartonem je rychlým a finančně výhodným řešením, jak se jednou provždy zbavit nevzhledného umakartového jádra, či jádra z dřevotřísky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14207 (magazinpodnikani.cz#3184)


Přidat komentář