Montáž oken - České Budějovice

Rozhodli jste se pro výměnu původních oken za nová a očekáváte výrazné úspory financí za spotřebu tepla, vynikající zvukově-izolační vlastnosti a dokonalý vzhled? Poté nezapomínejte na jejich odbornou a profesionální montáž.

Výběr vhodných oken do objektu je stejně důležitý jako jejich samotná montáž. K čemu by Vám byla kvalitní drahá značková okna, když by neposkytovala všechny výhody, pro které byla pořízena? Okna mají těsnit, zvukově izolovat, zabraňovat tvorbě plísní a především výrazně ušetřit Vaše finance. Toho všeho je možné dosáhnout pouze správnou, kvalitní a profesionální montáží oken České Budějovice.

střešní okna

Jaká jsou rizika špatné montáže oken?

Rizik neodborně provedené montáže je hned několik. Každý, kdo se rozhodne měnit stará okna za nová, by měl zvážit, zda se do jejich montáže pustí sám, nebo zda si na tuto práci raději přizve odborníky. My Vám samozřejmě doporučujeme variantu 2, neboť rizik, která s neodbornou montáží oken hrozí, je hned několik a všechna jsou stejně vážná. Mezi nejvýraznější rizika patří především** vlhkost a vznik plísní**, vznik tepelných mostů, vyšší finanční nákladu za provoz chodu domácnosti a snížení životnosti u dřevěných oken.

Neodborná montáž oken a vznik plísní

Neprofesionální montáží oken si můžete zadělat na pořádný problém v podobě vzniku vlhkosti a plísní ve Vašem interiéru. Každý, kdo má s vlhkostí v domě a s plísněmi zkušenosti, sám dobře ví, jak těžce se jich zbavuje. V současné době převládá způsob osazení oken, kdy je okno mechanicky připevněno do otvoru a spára, která vznikne, se vyplní polyuretanovou pěnou. Tento způsob osazení, které přímo vybízí domácí kutily bez zkušeností k provedení, ovšem nesplňuje požadavky platné normy, ale neplní ani elementární požadavky na trvanlivost. Je totiž zcela běžné, že pěna bývá několik dnů, ovšem v některých případech až týdnů, vystavena povětrnostním vlivům, v důsledku čehož dochází k jejímu pomalému a pozvolnému rozpadu. Její schopnost tepelně izolovat je tak výrazně narušena. Díky zafoukané dešťové vodě dochází k pronikání vlhkosti, to vše během studených měsíců v roce.

Vznik tepelných mostů při montáži oken

Prodej a montáž okenV případě, že je** tepelný izolant**, použitý k montáži oken, vlhký, dočasně se z něho stává** tepelný vodič** a teplo začne interiérem unikat. U montáže okna se vyžaduje zásah odborníka, neboť vzájemné vazby různých konstrukcí a materiálů musí být navrženy a provedeny s ohledem na dostatečnou trvanlivost, těsnost, funkčnost a omezovat tak vznik tepelných mostů.** Tepelné mosty** s sebou nesou mnoho negativ. Nejenže vedou k vyšším nákladům na vytápění objektu, ale výrazně také ovlivňují trvanlivost okolních materiálů, promrzání konstrukce a zvyšují výskyt plísní.

Kvalitní montáž oken České Budějovice - ušetření financí

Okna a dveře jsou významnou částí domu. Na nich totiž mimo jiné závisí, jaké bude mít Váš dům vlastnosti, kolik energie ušetříte a kolik Vás tedy bude stát chod Vaší domácnosti. Bohužel je potřeba konstatovat, že okna mají v porovnání s neprůhlednými, izolovanými částmi stavby stále horší tepelně technické vlastnosti. Pokud je Váš dům vybaven starými okny, tepelné ztráty jsou opravdu výrazné, což nepocítíte pouze při ročním zúčtování, ale také při studených měsících přímo ve Vaší domácnosti, do které Vám bude foukat, bude Vám doma zima a rozhodně se nebude o Vaší domácnosti dát tvrdit, že je příjemná, komfortní a teplá. Tepelné ztráty u starých oken se můžou pohybovat až okolo 40% měrné potřeby tepla na vytápění. Pokud chcete tato procenta výrazně snížit a uspořit tak nemalé peníze, můžete toho docílit nejen nově pořízenými okny, ale také jejich osazením.

Montáž oken firmou České Budějovice

Tím, že dojde k zabudování otvorové výplně, nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob, nesmí ani dojít ke zhoršení vlastností nových oken. Připojovací spára, která je odborníkem vytvořena, se tak stává součástí nově osazených oken. Je zbytečné tady podrobně rozepisovat, jak se mají okna montovat, protože pokud nejste znalí v oboru, stejně by Vám návod až tolik nepomohl a spíš byste si mohli nechtěně napáchat ve své domácnosti škody. Je třeba zdůraznit, že neodbornou montáží může docházet ke zvýšené vlhkosti ve spáře, což vede u dřevěných oken vyrobených ze smrkového dřeva nebo z borovice k výraznému snížení životnosti těchto oken. Nátěr dřevěných oken, který je vystavený zvýšené vlhkosti, na přilehlé straně rámu do prostoru spáry popraská a umožní tak přístup vlhkosti až k samotnému dřevu. To vše může vést až k poškození stavby dřeva, k jeho kroucení nebo k plesnivění. Pokud jste se již o výměnu oken zajímaly, možná jste se informovali i o cenách za nová okna. Jistě Vám tedy neuniklo, že dřevěná okna díky své vysoké kvalitě nepatří k nejlevnějším. Rozhodně by byla velká škoda zkrátit jejich životnost špatnou montáží.

Jak se na montáž oken připravit?

Ze všeho nejdřív je potřeba si vybrat okna, která budou do objektu montována. S výběrem Vám samozřejmě pomůže specializovaná firma na prodej a montáže oken. Nabídne vám katalog, kde si můžete vybrat ze vzorníku barev, tvaru, vzhledu, materiálu, aj. Poté, co bude výroba zadaných oken ukončena, zkontaktuje se s Vámi firma a navrhne termín montáže. Záleží především na Vás, kdy se Vám montáž hodí. K montáži oken dochází zpravidla zevnitř místností. Proto připravte do místností, v nichž budou okna měněna, volný přístup a dostatečný prostor v okolí oken, aby se mohli řemeslníci při práci volně pohybovat. Pokud máte obavy o poškození některého vybavení místnosti, raději je přestěhujte do jiné místnosti. Veškeré jiné vybavení, které v místnosti zůstane, je vhodné přikrýt prostěradlem nebo jinou látkou, neboť při práci vzniká hodně nečistot. Podlahy je také vhodné chránit.

Samotná montáž oken probíhá velmi rychle, jedno okno včetně bourání starého okna trvá asi půl hodiny. Pokud chcete zachovat původní parapety, ať už venkovní nebo vnitřní, je to možné pouze v případech, kdy to stavební dispozice dovoluje. Původní žaluzie či sítě proti hmyzu není možné znovu použít z důvodu jiných rozměrů nových oken. Vždy se doporučuje dát novým oknům zcela nové doplňky, které nová okna ještě podtrhnou. I s jejich výběrem Vám samozřejmě pomůže** profesionální firma České Budějovice**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13937 (magazinpodnikani.cz#2912)


Přidat komentář