Kopání, čištění a opravy studní - Studnařství Brno

Na studni se stejně jako na každé stavbě podepisuje běh času. Pokud máte starší studnu, pak to asi znáte. Studna potřebuje čas od času vyčistit a někdy jsou nutné i opravy. V případě opravdu starých studní přijde často vhod i celková rekonstrukce.

Potřebuje-li vaše studna vyčistit a zároveň i nějaké ty opravy, pak je lepší si najít firmu, která nabízí obě tyto služby.

Kopání, čištění a opravy studní - Studnářství Brno

Kopané studny lidé hloubili již v pradávných časech. I na archeologických nalezištích měst, která zanikla již před staletími nebo i tisíciletími, archeologové nalézají zbytky studen. A lidé dobře věděli, proč je tak výhodné mít studnu.

Dokud lidé studny neznali, mohli osidlovat jen ta místa, kde měli přístup k vodě. Jenže existovala spousta míst, která byla také ideální pro osídlení, ale bohužel se na nich nenacházely žádné vodní zdroje. Díky** studním** však mohli lidé osídlit i tato nová místa bez pozemních zdrojů vody. A tuto výhodu studen lidé znají a využívají dodnes. V dřívějších dobách lidé díky studním šetřili své nohy a záda, protože nemuseli chodit pro vodu se džbery někam k potokům, dnes nám zase studna ušetří hlavně peníze za vodu. Ale nejen to, v některých částech České republiky, hlavně v odlehlejších venkovských oblastech, je dodnes běžné, že studna je jediným zdrojem pitné vody, protože obecní vodovod zde dosud nebyl zaveden. Budeme-li si chtít pořídit novu** kopanou studnu**, pak je dobré si zjistit, kde a v jaké hloubce se na našem pozemku nachází hladina spodní vody a zda bude její pramen dostatečně vydatný.

Hledání pramene na pozemku Brno

Věříme-li tradičním resp. alternativním metodám, pak můžeme využít služeb proutkaře. Proutkař pracuje s proutkem, který údajně reaguje na geofyzikální anomálie nacházející se v podloží, díky čemuž dokáže proutkař najít vodní cesty a zásobárny vody. Ať věříme moderní vědě nebo ne, přesto budeme muset povolat i hydrogeologa, jehož posudek budeme při podávání žádostí na stavební úřad potřebovat. Hydrogeolog by měl být také schopen určit, zda naše studna nemůže negativně ovlivnit vydatnost pramenů studní sousedních. Pokud se hledáním vody nechceme zabývat sami, obvykle je samozřejmostí, že oslovená studnařská firma zajistí vyhledání a posouzení pramene, a stejně tak vypracuje projektovou dokumentaci a vyřídí za nás potřebná povolení na příslušných úřadech.

Čištění kopaných studní Brněnsko

Pokud už studnu máme a je-li to studna starší, je možné, že bude potřebovat vyčistit. Prameny spodní vody totiž časem studnu zanesou bahnem a bahno dokáže kvalitu vody velmi negativně ovlivnit a to až do té míry, že nebude nejen pitná, ale v případě hodně zanedbaných a** znečištěných studní** by se voda nehodila ani na zalévání zeleniny. Bakterie z vody totiž mohou přežívat i na zelenině, jejíž následnou konzumací bychom si mohli přivodit zažívací potíže průjmového charakteru. Jak poznáme, že je nutné studnu vyčistit?

Rozbor vody ve studni Brno

Jednoznačnou odpověď na to, zda můžeme vodu ze studny v klidu pít nebo raději ne, nám dá odborný rozbor vody. Rozbor vody určí nejen složení vody, co se týče čistoty a případné kontaminace nepříznivými druhy mikroorganizmů, ale poznáme díky němu i** minerální složení vody**. Uvidíme tak, zda naše studniční voda neobsahuje například nadbytek některého minerálu, jehož nadměrný příjem by nemusel svědčit našemu zdraví. Budeme-li chtít provést rozbor vody, je možné odebrat vzorek do lahve a láhev s vodou poté doručit do specializované laboratoře. Tuto možnost však většinou sami odborníci zavrhují a na výsledky z vámi donesené vody vám nemohou dát stoprocentní záruku. Je to proto, že pokud budete vzorky vody odebírat sami do vlastní láhve, existuje příliš vysoká pravděpodobnost, že láhev nebude dokonale vyčištěná a vydesinfikovaná a vy tak vodu kontaminujete cizími látkami nebo cizími mikroorganizmy. Voda tak bude ovlivněná vaší neodbornou manipulací s ní a výsledky rozboru budou zkreslené. Lepší je proto kontaktovat specializovanou laboratoř, která vyšle svého pracovníka přímo k vám do terénu. Pracovník odebere vzorky vody do řádně připravené nádobky (lahvičky) a takovým způsobem, který zajistí její dokonalou izolaci od okolního prostředí. Výsledky laboratorních testů tak budou naprosto přesné.

Existují ale i případy, kdy by byl rozbor vody jen zbytečným zdržováním a kdy je lepší přejít k** čištění studny** rovnou.

Když voda ve studni zapáchá, je zakalená

Pokud voda není zcela čirá nebo zapáchá nebo platí obě možnosti, pak bychom naši studniční vodu rozhodně pít neměli. Lepší by bylo s ní nezalévat ani zeleninu, když tak jen květinové záhony. Zakalená voda nebo zápach vždy značí, že je voda k pití naprosto nevhodná a to proto, že přinejmenším obsahuje nečistoty ale s velkou pravděpodobností se v ní kromě toho přemnožily i škodlivé mikroorganismy.

Povodně a jejich vliv na kvalitu vody ve studni

Pokud náš pozemek nebo jeho bezprostřední okolí postihly silné povodně, pravděpodobně to mělo neblahý vliv i na kvalitu vody ve studni. I v tomto případě hrozí znečištění vody a přemnožení mikroorganismů. Platí proto: po povodních vodu ze studny nikdy nepít!

Stará nemovitost, odborné vyčištění studny Brno

Dalším případem, kdy bychom měli bez váhání přistoupit k vyčištění studny odbornou firmou, je koupě staré zanedbané nemovitosti. Platí totiž, že u zanedbané nemovitosti bývá většinou zanedbaná i studna.

Studna bez krytu - znečištění studny

Velmi často je znečištění studny podpořeno a urychleno tím, že na studni není kryt. Díky tomu do studny padají listy a jiné části stromů a někdy i jiné nečistoty, které kažení vody značně urychlují. Kryt studny může být deskový, tzn. studna je celá zakrytá poklopem. Poklop má kromě funkce ochrany vody také funkci ochrany dětí nebo zvířat před pádem do studny. Jiným krytem studny může být stříška, která má navíc při podařeném provedení funkci dekorativní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13655 (magazinpodnikani.cz#2292)


Diskuze a zkušenosti

Molin Jaroslav | 02.08.2012 19:50
Re: Kopání, čištění a opravy studní - Studnařství Brno Dobry den Potřebujeme opravit studnu ve hloubce asi25 metru . Voda tam je ale ponorka to nevysaje nahoru .


Přidat komentář