Dřevostavby - Olomouc a okolí

Dřevostavba je stejně kvalitní jako klasická stavba. Mnohdy má dokonce výhody, které klasické stavbě schází. Vše zaleží na kvalitě projektu, konstrukčních detailech, použitých materiálech a také na dokumentaci o provedení stavby.

Stavby ze dřeva na Olomoucku

Ze dřeva se stavělo již dávno v minulosti. Jak šel čas, ustoupily dřevěné stavby do pozadí. K vidění byly především jako dřevěné chaty, chatky, sruby nebo koliby. Dnes se opět dostávají dřevěné stavby na výsluní. V nabídce firem se objevují klasické sruby, roubenky, hrázděné stavby a dřevostavby. Všechny dnešní dřevěné stavby jsou vysoce moderní, mají naprosto jedinečné vlastnosti, jejichž zásluhou vykazují maximální úsporu nákladů na provoz domu. Od jejich vlastností se odvíjí také životnost dřevostaveb. Stavební firmy uvádějí životnost dřevostaveb i vyšší jako sto padesát let.

Jaké mají moderní dřevostavby přednosti?

Především jsou ve všech směrech úsporné. To jim však neubírá na kvalitě. Spíše je tomu naopak. Při stavbě dřevostaveb se využívá nejmodernějších technologií, což nejen sníží náklady na výstavbu, ale také dobu, která je k výstavbě zapotřebí. Výstavba hrubé stavby se pohybuje od jednoho týdne do jednoho měsíce, přičemž lze stavět za každého počasí. Asi naprosto nejdůležitější přednost dřevostavby je možnost její výstavby v nízkoenergetickém nebo pasivním provedení nebo dokonce v provedení aktivním. Při využití způsobu těchto staveb se ušetří téměř polovina nákladů za vytápění, než kolik zaplatíte v domě z klasických materiálů. Další výhodou je malá tloušťka stěn, která ušetří zastavěnou plochu a poskytne více obytné plochy, může to činit až jednu místnost navíc.

Dřevostavba na klíč Olomouc

U dřevostaveb se většinou stavba svépomocí příliš nevyplácí. Při stavbě tohoto typu domu daleko více záleží na dodržení správných postupů a je možné dopustit se mnohem závažnějších chyb než u stavby klasickým způsobem. Navíc odstranění případných chyb je většinou velmi náročné a také drahé.

Jak vybrat kvalitní stavební firmu Olomouc?

Vzhledem k výhodám dřevostaveb je stále více firem, které se jejich výstavbou zabývají. Proto je nutné výběr stavební firmy pečlivě zvážit a pokud možno nepodcenit žádný detail.

Zajištění projektu dřevostavby Olomoucko

Jakmile je rozhodnuto o stavbě, je nutné zajistit kvalitní projekt a veškerou dokumentaci. Vybírat lze z typových projektů a individuálních. Typové projekty mají celou řadu výhod. Jsou levnější, Jejich výstavba probíhá rychleji, mají garantovanou cenu, což znamená, že ji na konci stavby nemůže stavitel navýšit. Individuální projekty nabízejí zase možnost stavby jedinečného domu, který nikde jinde nenajdete. Můžete zde realizovat své představy a přání ohledně bydlení. Nevýhodou je, že konečná cena vás může překvapit svou výší. Individuální projekty bývají o dost dražší a cena se může v průběhu stavby navýšit. Pokud se rozhodnete pro některou z úsporných variant dřevostavby, tak i při individuálním projektu budete muset dodržet technologii, která ovlivňuje také vzhled dřevostavby.

Je možné v dřevostavbě měnit dispozice interiéru?

Pokud mluvíme o flexibilitě dřevostavby je tím míněno rozmístění jednotlivých příček v interiéru. Zásluhou snadné demontáže a nízké hmotnosti jednotlivých dílů dřevostavby, je možné změnit dispozice interiéru rychle a snadno i kdykoli po dokončení stavby domu.

Výstavba základů u dřevostavby Olomouc

Kvalitní základy jsou samozřejmě nutnost. Začíná se zaměřením, pokračuje se výkopovými pracemi, je nutné nachystat veškeré přípojky k inženýrským sítím a nakonec vylít základovou desku. Postup těchto prací je stejný jako u klasického domu.

Samotná výstavba dřevostavby Olomoucko

Výstavba dřevostavby probíhá formou suché výstavby. To znamená, že se staví za každého počasí. Nevadí ani mráz. Stavba probíhá pomocí připravených dřevěných sendvičových panelů, které se montují na nosnou masivní dřevěnou konstrukci. Skladba a tloušťka dalších vrstev, ke kterým patří termofasáda, parozábrana, dodatečná izolace a montážní stěna závisí na typu a využití stěny. Rozdíly jsou mezi obvodovou stěnou pro standardní nebo pasivní dům a také mezi vnitřní nosnou a dělící příčkou. Stropní dílce se montuji obdobným způsobem. Celá stavba jde velmi rychle.

Vnitřní rozvody sítí u dřevostavby Olomouc

Elektroinstalační rozvody se začínají instalovat první den stavby a probíhají průběžně po celý další týden montáže. Po jejich dokončení musí být provedena řádná revize a sepsána revizní zpráva. Elektrorozvody jsou částečně připraveny již z výroby. V panelech jsou vyřezány otvory pro spínače a zásuvky, stejně jako jsou v plastových ohebných trubkách předběžně rozvedeny kabely, které se již jen spojí. Instalace vnitřního vodovodu a domovní kanalizace začíná po dokončení hrubé stavby domu. Celý rozvod je veden v plastových trubkách. Největší nároky na čas má montáž vzduchotechniky, která zajistí správnou teplotu v každé místnosti v kterémkoli ročním období. Čistotu v domě pomůže udržet centrální vysavač. Také jeho rozvody se instalují hned po postavení hrubé stavby.

Jakým způsobem vytápět dřevostavbu?

Způsob jakým budete dřevostavbu vytápět, se odvíjí od toho, jak energeticky náročnou stavbu stavíte. U pasivního domu se obejdete bez topného systému. Správnou teplotu v domě a také větrání zajistí rekuperace. U energeticky úsporných domů se také využívá rekuperace, ale zároveň se získává teplo pomocí obnovitelných zdrojů. Může to být pomocí sluneční energie, tepelného čerpadla nebo kombinace obojího. U úsporných domů se často využívá nízkoenergetických způsobů vytápění. Většinou kondenzačního plynového kotle v kombinaci s obnovitelnými zdroji. Je možné využít také vytápění pomocí krbové vložky s výměníkem.

Olomouc dokončovací práce interiéru dřevostavby

Jakmile jsou hotovy všechny rozvody, příčky a v podstatě celá stavba, může se začít s konečnou úpravou stěn a podlah. Stěny se upravují malbou, tapetami nebo obklady. Na podlahy lze použít jakoukoli krytinu. Zde opravdu záleží na výběru a přání budoucího majitele domu. Ať již zvolíte jakýkoli typ podlahy, neměli byste zapomenout na pravidla pro její správný výběr. Podlahu vybíráme podle schopnosti udržet teplo, podle odolnosti proti opotřebení, podle možnosti zatížení, podle schopnosti izolovat hluk a také podle protiskluzových vlastností. Co se týká koupelen, záchodů a kuchyní obkládají se a zařizují stejně jako v klasických stavbách.

Budoucnost dřevostaveb

Výhody dřevostaveb jsou nesporné. Dokazuje to nejen rychlost stavby, cena, energetické úspory, které řadí dřevostavby k ekologickým stavbám, ale také možnost jejich likvidace. Opomenout nelze ani vliv na lidské zdraví. Zásluhou všech těchto výhod jsou dřevostavby považovány za stavby budoucnosti a dřevo za stavební a konstrukční materiál třetího tisíciletí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13126 (magazinpodnikani.cz#1025)


Přidat komentář