Dřevostavby - okres Vsetín

Pokud se rozhodujete ke stavbě vlastního domu, zkuste se zamyslet nad domem, postaveným ze dřeva. Tento trend je totiž čím dál rozšířenější. Dřevěný dům je krásný, poskytuje příjemné bydlení a nabízí prostor pro Vaši individualitu.

Jistě je znáte alespoň z obrázků nebo starých filmů. Jsou krásné a osobité. Při pohledu na ně na Vás dýchne jakoby sám život. Ano , řeč je o stavbách ze dřeva. Ve světě, zvláště v Evropě jsou dřevěné domy stavěny mnohem častěji. Ale i u nás obliba dřevostaveb velmi narůstá. Pokud máte také rádi dřevo, a uvažujete o pořízení nového domu, zkuste se zamyslet: co opustit konvenci a nechat si postavit nový dům ze dřeva? Vaše přání se vám může snadno splnit. Pojďme se společně podívat, jak dřevostavbu realizovat, a jak se vlastně staví takový dřevěný dům.

Jaké jsou rozdíly mezi zděným a dřevěným domem

Velmi zjednodušeně lze říct, že podstatný rozdíl mezi zděným a dřevěným domem je konstrukce stěn domu. Ostatní části domu, jako jsou základy, stropy, krov, střecha, okna apod. může být vybudováno podobně. Ale typickým prvkem dřevostavby jsou právě její dřevěné stěny. Klasická zděná stavba se staví například z cihel, tvárnic a malty. Tyto materiály ale špatně tepelně izolují a vytváří tzv. tepelný most, kterým uniká teplo z domu ven. Proto je nutné zdivo z vnější strany dodatečně izolovat, aby tepelné ztráty domu nebyly příliš velké.

Naopak dřevo samo o sobě izoluje podstatně lépe než např. cihla. Stěny dřevostavby tvoří dřevěná rámová konstrukce z trámů a sloupků a prostor mezi dřevem je zcela vyplněn tepelnou izolací. Toto nosné jádro se pak ještě znovu izoluje zvenčí a nebo také zevnitř. Z toho je patrné, že stěny dřevostavby tvoří vynikající tepelnou izolaci. Dřevostavby mohou mít také více izolace v podlaze a ve střeše a velmi často se používají okna s trojitým zasklením. To vše sice může dům prodražit v počáteční investici, ale dobře odizolovaný dřevěný dům ušetří náklady za energie.

Nízkoenergetický dům ze dřeva okres Vsetín

V naší zemi převažují klasické technologie stavění domů. To může být dáno nedůvěrou k technologii stavění ze dřeva nebo k materiálu samotnému. Většina z nás totiž svůj dosavadní život strávila ve zděném domě nebo paneláku. Výstavba dřevěných domů se začíná rozrůstat až v posledních letech. Důvodem je nárůst cen energií a zvyšující se zájem o bydlení nízkoenergetických dřevěných domech. Domy s velice nízkou spotřebou energie lze totiž snadněji realizovat jako dřevostavby. Domy ze dřeva mají výrazně lepší izolační vlastnosti a k jejich vytápění stačí daleko méně energie. .

Realizace dřevostavby profesionální firmou Vsetín

Většina stavebních firem je schopna Vám postavit základovou desku na Vašem pozemku. Tvar a velikost základové desky závisí na požadované velikosti dřevěné stavby a je součástí projektu domu. Stačí se tedy na počátku obrátit na zkušenou firmu, která dřevostavby realizuje. Zde Vám podají veškeré informace o stavbách dřevostaveb a poradí, jak stavbu dřevěného domu zahájit.

Co obsahuje dodávka montované dřevostavby rodinného domu?

Zkušená tesařská firma, která se zabývá výstavbou a montáží dřevostaveb rodinných domů Vám dokáže nabídnout služby z oborů pokrývačství, tesařství, stavba krovů, pokládka střešních krytin a provedení izolace domů a střech. To je velmi široká škála služeb. Pokud ale požadujete postavit kompletně vybavený dřevěný dům, pak tato dřevostavba bude obsahovat: rozvody topení, rozvody elektroinstalace a rozvody vody a odpadů. Podívejme se v následujícím výčtu, co obsahuje komplexní dodávka a montáž dřevěného rodinného domu:

  • kompletní rozvody elektrické energie, zásuvky a vypínače
  • rozvody vody a odpadů vody, kanalizace
  • osazení předměty sanitární techniky - baterie, umyvadla, WC, vana nebo sprchový kout
  • rozvody topení, kotel, radiátory, případně podlahové elektrické topení
  • veškeré obklady a dlažby, podlahové krytiny

Všechny tyto práce a zařízení dřevěného domu jsou kompletní součástí dodávky dřevostavby. Na Vaše přání Vám pak může firma dodat také například vybavení vnitřního osvětlení domu nebo kuchyňskou linku.

Jak probíhá výstavba dřevostavby?

Oproti klasickým zděným stavbám mají dřevostavby jednu velikou přednost. Hlavní výhoda dřevostavby je rychlost její výstavby.Objekt je postaven na základových pasech se základovou deskou. Na základové desce je provedena vodorovná izolace proti vlhkosti a většinou též protiradonová izolace. Konstrukce je opláštěna dřevoštěpkovými nebo dřevotřískovými deskami. Vnější fasáda je zateplena polystyrénovým zateplovacím systém tl. 5 cm, s následnou stěrkou, sítem, mechanickou ochranou rohů a taženou akrylátovou omítkou v barvě dle přání zákazníka. Veškeré stavební díly dřevěného domu jsou vyráběny podle předepsaných technologií. Výroba dílů pro dům ze dřeva je pak přesná a stabilně kvalitní.

Dřevostavba - nízkoenergetický dům Vsetín

Pomineme-li v této chvíli veškeré estetické výhody, které dřevo jako používaný materiál sám o sobě přináší, podívejme se na hlavní technické výhody dřevostaveb.

  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti dřevostaveb - uvnitř konstrukce obvodové stěny je izolační vata 14,5 cm. Tepelná izolace je překryta parozábranovou folií. Součinitel prostupu tepla v řezu izolací může být dle provedení izolace obvodové stěny U=0,19 i na střešní konstrukci. V takovém případě lze zařadit dřevostavbu mezi nízkoenergetické domy s roční potřebou energie v rozpětí 50-70 kWh·m-2/1 rok.
  • Vynikající vlastnosti dřeva - dřevo je jediný stavební materiál, který dýchá. Dřevo je trvanlivé, pružné a velice snadno se zpracovává.
  • Neprůzvučnost stěn - vrstvením materiálů s různou dynamickou tuhostí, tedy sendvičovou konstrukcí stěn, je velmi výrazně omezen přenos zvuku.
  • Rychlost výstavby -hrubá stavba je zhotovena za 14 dní a kompletní dům na klíč ihned k nastěhování za 3 měsíce. Během druhého týdne je hrubá stavba dokončena včetně zastřešení. Další práce na dřevostavbě pokračují postupně tak, aby byl dřevěný dům dokončený zhruba do 12 týdnů od zahájení montáže.

Odolnost dřevostaveb proti požáru

Je třeba se také zmínit o odolnosti dřevostaveb proti požáru. Zde můžeme Vaše případné obavy z požáru vyvrátit. Zřejmě jste přesvědčeni, že dřevo hoří ihned po kontaktu s ohněm, ale tato informace je mylná. Možná pro Vás bude překvapením, proces samovznícení dřeva je spouštěn při teplotách převyšující 300°C, ale materiály, jako je ocel nebo železobeton své mechanické vlastnosti ztrácí již při 200°C. Navíc je třeba si uvědomit, že konstrukce stěn dřevostaveb je řešena sendvičově, s použitím nehořlavých materiálů (minerální vata, sádrokarton apod.).

Dřevodomy, zahradní domky, chaty, altány okres Vsetín

Stále více lidí upřednostňuje dřevostavby, protože chtějí žít a bydlet v kontaktu s přírodou. Další nezanedbatelnou výhodou, kterou se pyšní dřevostavby, jsou krátké dodací lhůty za přijatelné náklady. Dřevostavby dokáží uspokojit Vaše přání v každém směru žít ve zdravém domově. Dřevo je ideálním materiálem pro výstavbu chat, zahradních domků, altánů, pergol či přístřešků nebo domů s velmi nízkou spotřebou energie. Dřevo má nízkou tepelnou vodivost a dosahuje vynikajících izolačních vlastností. Dřevostavby mají nízkou spotřebu energie na vytápění v zimě. Naopak v horkých letních dnech dřevostavby dokáží udržet příjemně chladné klima. Proto jsou dřevostavby rodinných domů v poslední době tolik žádané.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13020 (magazinpodnikani.cz#785)


Přidat komentář