Čištění, desinfekce a opravy studní - okres Trutnov

Máte problémy s čistotu vody ve vaší staré kopané studni? Není divu. Téměř u každé studny dřív nebo později dojde ke přirozenému znečištění nebo spíše zanesení „přírodními nečistotami“, jako jsou písek, jíl a bahno.

Tyto** nečistoty**, které jsou přirozenou součástí vody, vytvářejí ve studnách usazeniny, které mohou v případě, že je jich už velmi mnoho, začít způsobovat problémy. Mohou například podporovat tvorbu řas nebo bakterií a tím velice zhoršovatkvalitu vody. Už jste někdy zkusili prohrábnout bahnité usazeniny ze dna rybníka nebo jezírka? Pokud ano, pak vás jistě praštil do nosu hodně nepříjemný zápach připomínající fekálie.** Bahenní usazeniny** ve stojaté vodě jsou totiž živnou půdou pro mikroorganismy, které právě onen nepříjemný zápach způsobují. Anorganické nečistoty (bahno, jíl a jiné) mohou mít zase za následek ucpávání přívodního potrubí anebo špinavou vodu. Pokud máte se svou studnou takovéto problémy, je načase ji nechat vyčistit.** **

Odborníci na čištění studní okres Trutnov

Pokud si chcete být jistí, že vám studnu bude čistiti opravdový odborník, pak ještě před objednáním služby požadujte předložení Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění studnařských prací.** Odborníci na čištění studní**, ale i na jiné studnařské práce, jsou vybaveni potřebnou technikou, která jim dovoluje vyčistit studnu opravdu kvalitně a během krátké doby a to vše při současném dodržování příslušných norem a zákonných předpisů.

Kdy je vhodné nechat studnu vyčistit?

Existují situace, kdy je vhodné nebo spíše nutné nechat** studnu vyčistit.** Pokud je totiž voda špinavá a smrdí – pak prostě nemáme na vybranou. Jestli se však zdá být** voda ze studny** na pohled čistá ale má například divnou pachuť nebo zapáchá jen mírně, takže si nejste jistí, zda nejde jen o váš subjektivní pocit, pak je dobré nechat si provést rozbor kvality a složení vody abychom věděli, zda je nutné studnu čistit nebo nikoliv. A v případě, že nás nic z výše uvedeného netrápí, si přesto můžeme nechat rozbor vody provést. Budeme díky tomu mít jasno, co pijeme.

Čištění studní po povodních Trutnov

Z největší pravděpodobností bude nutné nechat studnu vyčistit v případě, že bezprostřední okolí pozemku nebo přímo pozemek, ne kterém je studna, zasáhnou povodně. Při povodních se může do studny dostat velké množství anorganických nečistot, jako je bahno. Ve špinavé vodě se pak velmi dobře daří mikroorganismům. Taková voda začne obvykle rychle zapáchat a je nepoužitelná nejen k pití ale i k zalévání těch rostlin, které jsou určeny k jídlu, protože některé druhy bakterií ze špinavé vody jsou schopny dlouhodobě žít v různých typech prostředí, tedy i na suchu.

Zjištění kvality vody ve studni u orné plochy

Dalším případem, kdy je velmi vhodné nechat si provést alespoň zkoušku složení a kvality vody ve studni, je situace, kdy se v blízkosti vaší studny nachází intenzivně obhospodařovaná orná půda. Voda sice v takovém případě nemusí být notně na pohled ani podle chuti znečištěná, přesto může obsahovat nežádoucí a zdraví škodlivé látky. Zemědělci, ať už se jedná o rolníky, kteří používají „klasické“ metody hospodaření nebo o ty, kteří pěstují bio plodiny, používají různé látky na podporu růstu a zdraví rostlin a na odpuzování škůdců. Vždy jde minimálně o hnojiva. Ti první na svá pole často aplikují umělá chemická, v laboratořích vyrobená, hnojiva a pak také herbicidy (chemické prostředky proti plevelům), fungicidy (chemické prostředky proti houbovým chorobám a plísním), insekticidy (chemické prostředky odpuzující živočišné škůdce – jsou určeny proti hmyzu ale i myším a jiným pojídačům rostlin). Takzvaní bio zemědělci sice nepoužívají chemikálie, ale i oni svá pole hnojí močůvkou nebo hnojem a používají různé typy postřiků vyrobené z přírodních složek, třeba ze zkvašené cibule. Pokud tedy vaše zahrada sousedí z polem, pak existuje nemalá pravděpodobnost, že do vaší studny prosakují tyto látky používané na polích. Jestli používáte** vodu ze studny** jen na zalévání okrasných rostlin, pak pro vás složení vody až tak důležité není. Pokud ale vodou ze studny zaléváte zeleninu, napouštíte si ji do bazénu nebo jí dokonce pijete, měli byste si nechat provést rozbor kvality a složení vody, abyste věděli, zda se voda ze zdravotního hlediska k pití nebo zalévání zeleniny hodí. Faktem však bohužel je, že pokud rozbor vody ukáže, že je vaše voda látkami splavenými z polí zasažená, tak čištění studny nebude mít dlouhodobý účinek. Příští sezónu použijí rolníci hnojiva a jiné látky znovu a situace se bude opakovat. V tomto případě je tedy** rozbor vody** vhodný pouze k tomu abyste věděli, k čemu je vaše voda vhodná.

Čištění studní při zanášení studny bahnem

I když by široko daleko žádné pole ani jiný potencionální zdroj znečistění nebyl, přesto se studna časem** přirozeně zanáší bahnem**. A jak již jistě víte, bahno je živnou půdou pro mikroorganismy. Z tohoto důvodu je vhodné, v případě, že vodu ze studny pijete, nechat provést alespoň jednou za čas rozbor kvality vody, abyste měli opravdu jistotu, že pijete čistou a zdravou vodu. Odborníci doporučují dodržovat při zadávání rozborů vody interval šest měsíců.

Čištění studny při koupi staršího domu

Pokud jste si koupili starý rodinný dům, chalupu nebo chatu a součástí zahrady je i studna, je docela dost možné, že předchozí majitelé údržbu studny zanedbávali. To platí zvláště v případě, že jste si koupili nemovitost, která byla po delší dobu opuštěná a kdy je studna situovaná pod vysokými listnatými stromy. Pokud studnu nikdo nezakryl poklopem, je na problém ze špinavou vodou plnou bakterií zaděláno. Každý podzim do otevřené studny napadalo spousty listí, někdy třeba i větviček nebo jiných nečistot. Ty se pak ve vodě rozkládaly až ji proměnily v zapáchající břečku. Z toho vyplývá, že z neudržované studny vodu nikdy nepijte. Pokud si koupíte zanedbanou nemovitost, bude téměř určitě zanedbaná i studna a proto si v takovém případě určitě objednejte přinejmenším** profesionální rozbor vody**. A pokud bude voda zapáchající nebo od už pohledu špinavá, nezdržujte se s rozborem a kontaktujte rovnou** profesionální čističe kopaných studní** Trutnov.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13650 (magazinpodnikani.cz#2247)


Přidat komentář