Bezpečnostní dveře do bytu či domu - Ostrava

Dveře (nejen bezpečnostní) jsou vstupní branou do našeho soukromí, ale pouze bezpečnostní dveře jsou také zároveň nejdůležitějším prvkem ochrany našich domovů před okolním světem.

Kvalitní bezpečnostní dveře jsou vždy tuhé kovové konstrukce. Bezpečnostní vchodové dveře jsou obvykle zajištěny v deseti až dvaceti bodech a jsou vybaveny kvalitní bezpečnostní vložkou. Vlastní bezpečnostní dveře jsou rovněž vybaveny speciální ochranou vložky a zámku.

Proč mít bezpečnostní dveře?

Zpravidla se u běžných dveří do bytu vymezuje šest oblastí označovaných jako slabá místa.

6 slabých míst na dveřích :

 • plocha dveří
 • panty dveří
 • zárubně
 • zámek
 • vložka
 • klíče

Plocha je prvním úskalím běžných dveří, neboť její nízká kvalita umožňuje proražení. Dřevovláknitá deska s papírovým jádrem je pro zloděje práce na několik okamžiků. Ani oplechování plně nezaručuje bezpečnost...

Soukromí a bezpečí jsou pocity, které všichni zažíváme ve svých domovech a proto jsou pro nás naše domovy tak cenné. Ačkoli při krádežích jde pachatelům především o hmotné statky (peníze, šperky, listiny apod.), vždy je ztráta mnohem bolestnější právě proto, že přicházíme o své domácí bohatství v podobě soukromí a bezpečí.

Už samotná představa, že se v našich skříních či zásuvkách přehrabovali cizí lidé, mnohdy s nelichotivou minulostí a nejnižší morální, inteligenční a hygienickou úrovní, je naprosto děsivá.

Možnosti zabezpečení

Jaké ochranné prvky jsou nezbytné, aby náš příbytek nenavštívil nezvaný host? Konkrétně jsou to bezpečnostní kování, bezpečnostní zámky a bezpečnostní zárubně.

Dveře (nejen bezpečnostní) jsou vstupní branou do našeho soukromí, ale zároveň nejdůležitějším prvkem ochrany našich domovů, pracovišť apod. před okolním světem. A právě ochranná funkce je faktor, který nás v současné době nejvíce zajímá.

Jak totiž vyplývá z různých statistik, 90% všech vloupání do soukromých objektů je uskutečněno právě vchodovými dveřmi.

Z tohoto důvodu je při pořizování nových dveří potřeba věnovat pozornost nejen jejich vzhledu, nýbrž i ochranným prvkům, kterými jsou bezpečnostní dveře opatřeny.

základní charakteristika bezpečnostních dveří

Základní charakteristikou bezpečnostních dveří je zařazení do bezpečnostní třídy. Klasifikováno je šest tříd, přičemž platí, že čím je číslo vyšší, tím lepší stupeň ochrany dveře poskytují. Druhy bezpečnostních tříd jsou:

 • třídy 1 a 2 označují klasické dveře, které nemají téměř žádné bezpečnostní parametry

 • třídy 3 a 4 představují bezpečnostní dveře schopné velmi dobře ochránit soukromý majetek. Proto také je tento typ dveří požadován pojišťovnami.

 • třídy 5 a 6 patří speciální dveře umisťované na příklad v bankách a podobně.

Bezpečnostní třídy jsou klasifikovány na základě evropských norem ČSN P ENV 1627 - 1630, které vychází z navazujících evropských norem popisujících zkoušky pro stanovení odolnosti při statickém zatížení, odolnosti při dynamickém zatížení a rovněž odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí.

Bezpečnostní dveře nejsou všechno

Pro kvalitní a účinné zabezpečení objektů jsou však potřebné také** kvalitní „komponenty“**, jakými jsou:

 • zárubně
 • zámek s bezpečnostní vložkou
 • bezpečnostní klíče
 • jiné příslušenství (kukátka, řetízky, těsnění apod.)

Požární odolnost

Nedílnou součástí moderních bezpečnostních dveří je samozřejmě požární odolnost, která je rovněž popsána evropskou normou ČSN EN 13501-2 - Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav. Požární odolnost se udává z hlediska** celistvosti a izolace** (EI..) a/nebo též z hlediska celistvosti a radiace (EW..). V praxi se nejčastěji setkáváme s označením protipožární odolností dveří EI 30 minut. O kvalitě bezpečnostních dveří nás také mohou přesvědčit další certifikáty zaručující kvalitu, bezpečnost, protipožárnost, tepelně izolační vlastnosti, akustické útlumy, neprůstřelnost, kouřotěsnost apod., kterými by měl výrobce či prodejce disponovat.

Parametry bezpečnostních dveří

Kvalitní konstrukce je vždy kovová, po celé ploše krytá plechem, opatřená ocelovou kostrou a rozvorovým systémem. Celá konstrukce musí být schopna dostatečně bránit objekt vůči mechanickému proniknutí dle platné evropské normy. Vrchní, designovou, vrstvu dveří tvoří zpravidla tvrdé dřevo, dýha nebo jiné materiály, které lze sladit s interiérem nebo exteriérem.

Zárubně

Hovoříme-li o bezpečnostních dveřích, musíme si uvědomit, že nejde jen o samotné dveřní křídlo, nýbrž také o zárubně. Kvalitní zárubeň je pevně spojena k bezpečnostním kotvám, které jsou uchycené ve zdi. Někdy je nutno zárubeň vylit betonem a v místech uzamykání musí být zesílená. Zároveň musí být odolná vůči roztažení a vysazení dveří.

Kvalitní zámek

Důležitý článek celého bezpečnostního systému představují ** kvalitní zámky s bezpečnostní vložkou umožňující vícebodové uzamykání, minimálně patnáctibodové**. Do bezpečnostních dveří se montují zejména cylindrické bezpečnostní vložky zabraňující odvrtání, vyhmatání planžetou, vylomení i dynamické metodě SG. Nedílnou součástí každé vložky je samozřejmě bezpečnostní klíč.

Takový klíč se od obyčejného klíče odlišuje nejen** vyššími bezpečnostními kombinacemi**, ale také** bezpečnostními opatřeními při výrobě duplikátu**. Výroba duplikátu je vázána na předložení bezpečnostní karty a originálu klíče, větší firmy mají dokonce vlastní bezpečnostní profil klíče.

A co na to zloději?

V případech vykrádání bytů a domů bohužel často platí pravidlo, že** pachatelé se vracejí na místa svých činů**, přičemž opakovaná vyloupení mívají horší následky než ta první, která fungují spíše jako průzkumné akce. Rizika jsou zde skutečně velká.

Neopomenutelný je** trend z poslední doby**, kdy pachatelé stále častěji provádí loupeže bez ohledu na přítomnost obyvatel bytu. O tom, že se nejedná o ojedinělý jev, hovoří policejní statistiky a dodávají, že drzost a brutalita pachatelů je mimořádná.

Pokud pachatelé zastihnou majitele doma, mohou mu způsobit jeden z nejotřesnějších zážitků v životě. Je vhodné se na noc opravdu zamykat a taky je lepší, necháte-li v zámku také klíč.

Opravdu nemáte co ztratit?

Častým omylem je představa, že nám se lupiči vyhnou, protože doma nic cenného nemáme a že by tedy naše ztráta nebyla tak tíživá. Ovšem škody vznikají už jen samotným vniknutím pachatele do objektu. Vždyť poškozené nebo zcela zničené dveře či rozbitá okna je třeba opravit. Rovněž tehdy, kdy je odcizeno starší zařízení mající nízkou hodnotu nám ve skutečnosti vzniká škoda v podobě nákladů na pořízení nového zařízení, jehož hodnota je několika násobně vyšší než hodnota zařízení odcizeného.

Ceny bezpečnostních dveří

Ceny bezpečnostních dveří, těch základních se pohybují** od 10.000,-Kč nahoru**. U tohoto typu dveří se však nemůžete koukat na cenu. Nejdůležitější jsou bezpečnostní funkce a u těch není radno šetřit. Čím vyšší** bezpečnostní třídy jsou dveře**, tím vyšší bude jejich cena. Bezpečnostní dveře čtvrté třídy se pohybují od 20.000,-Kč.

Závěrem

Nyní již víte, že šetřit na vstupních dveřích ať už jsou to dveře do bytu či domu se nevyplácí. Každý z nás chce** mít doma pocit bezpečí** a tento pocit Vám dodají pouze bezpečné dveře a těmi jsou pouze ty bezpečnostní. O bezpečnostsních dveřích můžeme říci, že se zde spojuje účelnost (bezpečnost) a krásný vzhled (je možné je pořídit v jakémkoli designu).

Přemýšlíte-li právě o tom, jaké dveře si domů pořídíte, vybírejte opravdu svědomitě a hlavně se neohlížejte na jejich cenu. Protože bezpečnostní dveře, jsou základ Vašeho bezpečného domova.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12687 (magazinpodnikani.cz#163)


Přidat komentář